עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש בחברה לשם תרמית מול רשות המסים עשוי לחייב את בעלי מניותיה באופן אישי

26 דצמבר 2021
הדפסה

חברה המספקת שירותי ייעוץ בתחום ייבוא אישי של רכבי יוקרה הרכב הגישה הצהרות כוזבות לרשות המסים בנוגע שווי הרכבים המיובאים. לקוחות שנדרשו לשלם הפרשי מס במאות שקלים דרשו שבעלי המניות בחברה יחוייבו באופן אישי.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי החברה הפרה את ההסכם וניתן לחייב באופן אישי את בעלי המניות מכוח הרמת מסך מאחר ונעשה שימוש בחברה כדי להונות. החוק מאפשר לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה בנסיבות חריגות כאשר נעשה שימוש באישיות המשפטית כדי להונות אדם. התמחותה של החברה הוא בייבוא אישי של רכבי יוקרה והלקוחות נדרשו לשלם סכום כולל וסופי עבור הייבוא הכולל גם עמלה עבור השירות. החברה הפרה את ההסכם עם לקוחותיה לאחר שדיווחה לרשות המיסים על שווי נמוך מהשווי האמיתי של הרכבים שיובאו. בעלי מניות החברה לא רשאים לעצום עיניים ועליהם לוודא שלא תתבצענה פעולות בחברה שאינן חוקיות, כגון הצהרה כוזבת לרשויות המס. מכיוון שלא מדובר רק בהפרת הסכם במישור החוזי אלא במעשי תרמית הונאה ומצג כוזב הרי שיש מקום להרים מסך ולחייב את בעלי המניות בחברה במלוא הפרשי המס שנדרשו הלקוחות לשלם בגובה מאות אלפי ש"ח.