עדכוני חקיקה ופסיקה

גוף פרטי שאינו מונופול רשאי לסרב לתת שירות ללקוח

06 פברואר 2022
הדפסה

בלוגר העוסק בתחום חדשות הבידור בישראל התקשר עם רשת הפרסום המופעלת על ידי גוגל המאפשרת לבעלי אתרים למכור שטחי פרסום. לאחר שרשת הפרסום הקפיאה את חשבונו של הבלוגר וביטלה את ההסכם בין הצדדים באופן חד צדדי, טען הבלוגר כי ביטול ההסכם מהווה פגיעה בחופש העיסוק שלו.

בית המשפט קבע, כי לא ניתן להורות לגוף אזרחי לתת שירות למשתמש ועל כן לא ניתן להורות על החזרת את החשבון לפעילות. בבחינת השאלה הם נפגעה זכותו של אדם לחופש העיסוק יש להבחין בין החלטה של גוף ציבורי או גוף פרטי, ובין החלטה להפסיק להעניק שירות מסוים והחלטה של גוף כאמור שלא להתקשר עם אדם גם בעתיד. החלטה של גוף ציבורי, או גוף פרטי המהווה מונופול, או שהינו חסר מתחרים, יכול ותצדיק חיובם כנותני "שירות ציבורי" לתת את השירות. גוף פרטי ואף גופים ציבוריים לעיתים, רשאים לסרב להעניק שירות ובתנאי שהחלטה כאמור מתקבלת כדין, באופן מידתי ובלתי שרירותי ובמיוחד כאשר יש חשש להמשך הפרות מצד המשתמש ולפגיעה בנותן השירות ולקוחותיו. כאן, רשת הפרסום, שהינה גוף פרטי, שעל אף כוחו הרב, קיימים לו מתחרים ואינה מהווה "נותן שירות ציבורי", ביטלה את החוזה בין הצדדים כדין, בשל הפרות חוזרות ונשנות מצד הבלוגר של תנאי השירות, ועל כן היא אינה מחויבת להעניק לו שירות, או לחזור ולהעניק לו שירות בעתיד.