עדכוני חקיקה ופסיקה

פעולה יחידה מקפחת קצרת מועד בחברה לא תהווה בסיס לסעדים בשל קיפוח

14 פברואר 2022
הדפסה

בעלת מניות אשר ירשה את מניותיה בחברה מבעלה טענה לקיפוח המיעוט בשל חוסר גישה למידע על החברה והגבלת גישתה למנכ"ל החברה לשיחה חודשית קצרה בת שלושים עד ארבעים דקות.

בית המשפט קבע, כי בעוד שההגבלה על פגישות עם המנכ"ל הינה בעייתית, הרי שלבעלת המניות הייתה גישה למידע וזכויותיה לא קופחו. אי מתן מידע לבעל מניות ומניעת גישה של בעל מניות להנהלת החברה לקבלת מידע עשויים להוות בסיס לטענה של קיפוח המיעוט, וזאת ככול שהדבר נעשה לאורך זמן. כאשר התנהל עניין מענייני החברה בדרך של קיפוח או שיש חשש מהותי שיתנהל כך, נדרש לתת הוראות לשם הסרת הקיפוח או מניעתו, אולם אין דומה קיפוח ארוך ונמשך של שנים רבות לטענות קיפוח המתפרס על פני תקופה קצרה יחסית. כאן, תקופת הקיפוח הנטענת הייתה קצרה במיוחד ובעוד שההחלטה להגביל את גישת בעלי המניות להנהלת החברה הינה בעייתית ויש לבחון אותה מחדש, הרי שלבעלת המניות וליועציה הכלכליים ניתנה גישה מלאה להנהלת החשבונות של החברה ולא הוסתר ממנה שום מידע קונקרטי ואין כל בסיס לטענת קיפוח.