עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסום שם היוצר באופן המחייב פעולה אקטיבית של הצופה לגלותו מהווה הפרה של הזכות המוסרית

27 מרץ 2022
הדפסה

צלם אשר התקשר עם ארגון שלא למטרות רווח לצורך מיזם משותף במסגרתו ייעשה שימוש בתמונות הצלם לצורך גיוס תרומות דרש פיצוי לאחר שהארגון פרסם את התמונות בפייסבוק תוך שינוין וללא מתן קרדיט.

בית המשפט קבע, כי הארגון הפר את זכויות היוצרים והזכויות המוסריות של הצלם ועל כן חייב בפיצוי. פרסום יצירה תוך שינוייה וללא ציון שמו של היוצר, ללא הסכמתו המפורשת של היוצר, מהווה הפרה של זכויות היוצרים והזכויות המוסריות של היוצר, וזאת גם אם מדובר בצורת פרסום אשר נפוצה בפלטפורמה בה מופיע הפרסום. גם אם שינוי של התמונות בוצע על ידי צד ג' הרי שבאחריות הצד מבצע הפרסום לוודא שהיצירה זהה למקור ונותנת קרדיט ראוי לבעליה. כאן, התמונות אשר פרסם הארגון בעמוד הפייסבוק שלו היו שונות מן המקור אשר נמסר על ידי היוצר ושמו של היוצר נחתך הן מהתמונות עצמם והן מהפוסטים שליוו אותם בצורה שמחייבת את הצופה לבצע פעולה אקטיבית על מנת לגלות את שם היוצר. שינוי התמונות ופרסומן ללא קרדיט כאמור מהווה הפרה של זכויות היוצרים של הצלם ושל הזכויות המוסריות שלו, ועל כן חייב הארגון לפצותו.