עדכוני חקיקה ופסיקה

ראוי שסכסוך שנוגע לתאגיד בעל פעילות בינלאומית יתנהל בישראל בהינתן זיקה לישראל

20 אפריל 2022
הדפסה

התקן התוכנה Siri של אפל (apple) המאוגדת בארצות הברית, הקליט ואסף נתונים גם כאשר המשתמש לא ביקש להפעיל את ההתקן, באופן אשר הפר את פרטיותו, ואפל הוציאה התנצלות על כך.

בית המשפט קבע, כי ישראל היא הפורום הנכון לבירור הטענות. היתר לבירור סכסוך בינלאומי בישראל יינתן בהתקיים שלושה תנאים: קיומה של זיקה מסוימת לישראל, חוזק הטענות והאם ישראל היא הפורום הנאות לבירור הסכסוך. במסגרת התנאי השלישי נבחנים שלושה מבחני משנה: הפורום המשפטי בעל מירב הזיקות לעניין, הציפיות הסבירות של הצדדים ביחס למקום ההתדיינות ושיקולים ציבוריים. כאן, המעשה העומד בבסיס הטענות הוא העברת הקלטות לאפל, אלא ששרתי אפל לא נמצאים בישראל. אולם, מאחר ומכשיר הטלפון ממנו הועברו ההקלטות נמצא בישראל, קיימת זיקה לישראל. בנוסף, העובדה שאפל הוציאה התנצלות, מעידה על כך שהטענות אינן מחוסרות בסיס. לעניין הפורום הנאות, העובדה כי אפל היא תאגיד ענק בינלאומי שפועל בזירות רבות מצדיקה לכשעצמה שתכפיף עצמה לבתי המשפט במדינות בהן יש לה פעילות משמעותית.