עדכוני חקיקה ופסיקה

הפרת חובת סודיות ואי תחרות לאחר סיום העסקה עשויה להצדיק השבת פיצויי פיטורים ששולמו

02 אפריל 2022
הדפסה

חברה שחררה את כספי הפיצויים לעובד שהתפטר, לאחר שהעובד הבטיח שיבצע חפיפה מסודרת, לא יפנה ללקוחות החברה ולא יתחרה בה. בדיעבד, התברר כי העובד לא קיים את התחייבויותיו.

בית הדין קיבל את תביעת החברה וקבע כי נסיבות התפטרותו של העובד מצדיקות את שלילת פיצויי הפיטורים והשבתם. חוזה העבודה הוא חוזה לשיתוף פעולה המושתת על יחסי אמון ועל חובת נאמנות. חובות תום הלב והאמון חלות גם לאחר סיום יחסי העבודה. שימוש במידע שאינו מגיע לכדי 'סוד מסחרי', אך מהווה 'מידע סודי' של המעסיק עשוי להיחשב, במקרים המתאימים, כהפרה של חובות האמון ותום הלב המצדיק שלילת פיצויי פיטורים מהעובד. במקרה זה, החברה ערכה לעובד מסיבת סיום, מסרה לו שי ואף נעתרה לבקשתו לשחרר לו את פיצויי הפיטורים, לאחר שהעובד אמר שלא יבצע חפיפה אם החברה לא תסכים לשלם לו את הפיצויים. לימים, התברר שבמהלך תפקידו החדש לא רק שהעובד עשה שימוש בידע של מעסיקתו הקודמת, אלא גם ניצל את ההיכרות האישית שלו עם הלקוחות כדי לגייסם כלקוחות ובכך, סייע למעסיקתו החדשה להיכנס לשוק באופן מהיר. בנוסף, העובד לא קיים בסופו של דבר את התחייבויותיו לקיים חפיפה מסודרת ועזב את עבודתו בהתראה קצרה בניגוד להבטחתו, על אף שקיבל את כספי הפיצויים. לכן, מאחר שהעובד פעל בחוסר תום לב עליו להחזיר את כספי הפיצויים לחברה.