עדכוני חקיקה ופסיקה

כלי שיט שמחציתו בבעלות ישראלית חייב להירשם במרשם הישראלי

25 אפריל 2022
הדפסה

אזרח ישראלי ביקש היתר להפלגה בישראל של יאכטה בבעלותה הרשומה בארצות הברית אך סורב מכיוון שהיאכטה אינה רשומה בישראל.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע, שאין מקום לאפשר לכלי השיט להפליג בישראל. חוק הספנות (כלי שיט) קובע, כי כלי שיט שיותר ממחציתו הוא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראל או של תאגיד ישראלי כשיר לרישום בישראל וחייב להירשם בישראל בתוך 30 יום מרכישתו. החוק מאפשר לכלי שיט זרים לקבל היתר להיכנס לישראל, אולם אינו חל על כלים שחייבים לרשום אותם בישראל ומכיוון שכאן מדובר בכלי בבעלות ישראלי, הוא מחויב להירשם במרשם הישראלי כתנאי לקבל היתר הפלגה בישראל.