עדכוני חקיקה ופסיקה

כאשר שני צדדים לחוזה נוהגים בחוסר תום לב הם עשויים לשאת באחריות משותפות לנזק מהפרתו

03 מאי 2022
הדפסה

צדדים חתמו על הסכם פשרה בנוגע למכירת דירה שהתגלו לגביה מחלוקות, אולם כל אחד חיבל במכירת הדירה שלבסוף נמכרה במחיר נמוך ממחיר השמאות.

בית המשפט קבע, כי שני הצדדים אחראים לנזק במשותף, מאחר ושניהם נהגו בחוסר תום לב בקיום הסכם הפשרה. החוק קובע, כי חוזים יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב. פעולה בחוסר תום לב שקולה להפרת חוזה. אולם, כאשר שני הצדדים נוהגים בחוסר תום לב, ניתן לחלק ביניהם את האחריות לנזק מההפרה. כאן, אחד הצדים פעל מאחורי גבו של האחר באופן שגרם למכירת הדירה במחיר נמוך משווי השמאות אולם מאחר שגם הצד השני נהג בחוסר תום לב עת נמנע מלקדם את מכירת הדירה במשך 4 חודשים יש לחלק את האחריות לנזק בין הצדדים.