עדכוני חקיקה ופסיקה

המוסר שיקים של חברה תוך ידיעה שאין באפשרות החברה לפרוע אותם חשוף לאחריות אישית

02 אוקטובר 2022
הדפסה

ספק של חברה דרש כי בעל המניות בה ישלם באופן אישי את חובות החברה בסך של למעלה מ700,000 ש"ח לאחר ששיקים שמסר בשם החברה חזרו ללא כיסוי.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי בעל המניות חייב במלוא חובות החברה מאחר שניצל לרעה את מסך ההתאגדות וקיפח נושה של החברה. לפי החוק ניתן לייחס חוב חברה לבעל מניות במקרים חריגים בהם נעשה שימוש באישיות המשפטית הנפרדת באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה, או באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה. במקרה זה, החברה נוהלה על ידי בעל מניות יחיד אשר המשיך להזמין סחורה מספק של החברה למרות שידע שהחברה אינה יכול לעמוד בהתחייבויות אלה. החברה הפכה לחדלת פירעון לא עקב חוסר הצלחה כלכלי או רשלנות, אלא בשל החלטת בעל המניות למכור את פעילות החברה ולאחר שהחליט לרוקן אותה מנכסיה תוך שהוא דואג להסתיר זאת. מאחר שבעל המניות ניצל את מסך ההתאגדות לרעה ופעל על מנת להבריח נכסי החברה כדי לקפח את נושה החברה הוחלט להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את בעל המניות במלוא חובות החברה.