עדכוני חקיקה ופסיקה

מונופול רשאי לקבוע מחירים שונים לגורמים שונים הפועלים בשוק אך שאינם מתחרים זה בזה

06 ספטמבר 2022
הדפסה

אספנית בקבוקי משקה ריקים למחזור טענה, כי תאגיד איסוף שהוא מונופול בתחומו, חייב לה תשלום בגין הפרש בונוסים המגיעים לה, לאחר שהפלתה אותה לרעה ביחס לאספני בקבוקי משקה אחרים מקרב רשתות השיווק.

בית המשפט קבע, כי תאגיד האיסוף לא הפלה את האספנית לרעה. החוק קובע, כי בעל מונופול לא ינצל לרעה את מעמדו ככזה, באופן העלול להפחית את התחרות או לפגוע בציבור. בתוך כך, חל איסור על מונופול להפלות לרעה מתחרים באותו שוק. מאידך, למונופול הזכות לקבוע תנאים שונים לשונים לשם ייעול פעילותו והשגת מטרותיו. כאן, התאגיד הוא אמנם מונופול בתחומו, ואולם הוא לא נקט באפליה כנגד האספנית מאחר והאספנית ורשתות השווק אינן מתחרות זו בזו שכן הן אינן מצויות באותו שוק. בנוסף, הפרקטיקה בה נוהג התאגיד היא פרקטיקה מותרת של אי שוויון בין שונים לשם עידוד איסוף מכלים בהתאם לדרישות התאגיד. לפיכך, האספנית לא הופלתה לרעה.