עדכוני חקיקה ופסיקה

פיטורי עובדת בהריון – גם אם היא בתקופת ניסיון – עלולה להוות הפלייה אסורה

06 אוקטובר 2022
הדפסה

עובדת פוטרה מעט לפני תום שלושת חודשי הניסיון שלה, כשהיא בהריון.

בית הדין קיבל את התביעה וחייב את המעסיקה בתשלום פיצויים לעובדת. החוק קובע כי פיטורי עובדת מחמת הריון מהווה הפלייה אסורה המזכה את העובדת בפיצוי. במקרה זה דובר עובדת שהתקבלה לעבודה לתקופת ניסיון בת שלושה חודשים ופוטרה מעט לפני סוף התקופה בטענה שהיא אינה מתאימה לתפקיד, באותו יום שבו נודע למעסיקתה שהיא בהריון. הסיבה לפיטורים לא הייתה טיב העבודה אלא היות העובדת בהריון ועובדה זו עמדה בבסיס השיקולים לפיטוריה. לאור כך, המעסיקה חויבה בתשלום פיצוי לעובדת.