עדכוני חקיקה ופסיקה

רעיון שאינו מגיע לדרגת מוצר ומהווה בעיקר הליך מחשבתי או חישובים, אינו כשיר לרישום כפטנט

20 נובמבר 2022
הדפסה

רשם הפטנטים סירב לבקשת רישום פטנט שעניינה היה בתיאוריה פיסיקלית חדשה בתחום תורת היחסות ומכניקת קוונטים.

בית המשפט קבע שהתיאוריה אינה ניתנת לרישום כפטנט. אמצאה כשירה לרישום כפטנט הינה מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית. רעיון, יישום שאינו מגיע לדרגת מוצר, המצאה שעיקרה חישובים או תהליך מחשבתי, כל אלה אינם כשירים לרישום כפטנט. כך, הבקשה לפטנט צריכה לכלול יישום פיזי ניתן לייצור וכן את כל הנתונים אשר יאפשרו את ביצועה של ההמצאה בידי בעלי מקצוע מבלי שאלו יידרשו לצעד המצאתי או להוספת נופך משלהם על מנת להביא את הפטנט לכדי ביצוע. כאן, הבקשה כללה תיאוריה או מודל פיזיקלי אשר אינו עולה כדי מוצר או תהליך מוגמר ומהווה בעיקר תחשיבים מתמטיים. בעוד שהבקשה לרישום פטנט טענה שכל פיזיקאי יוכל לתכנן ניסויים אשר יוכיחו את התיאוריה הנכללת בבקשה, הרי שאין בכך כדי לספק את הנתונים הנדרשים לביצוע ההמצאה ועל כן לא ניתן לראות בתיאוריה אמצאה כשירה לרישום כפטנט.