עדכוני חקיקה ופסיקה

מתווך המטעה לקוח עלול לאבד זכאותו לדמי התיווך גם אם היה הגורם היעיל לביצוע העסקה

09 נובמבר 2022
הדפסה

לקוחה סירבה לשלם דמי תיווך בגובה של מעל 2.5 מיליון ש"ח למתווכת נדל"ן, למרות שנכרת הסכם למכירת הנכס.

בית המשפט דחה את תביעת המתווכת מאחר שלא חשפה את זהות הקונה ויצרה הטעייה השוללת את הזכות לדמי תיווך. לפי החוק מתווך זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם "הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב". צד להסכם מחוייב בנוסף לגלות עובדות מהותיות לצד השני ואי גילוי עשוי להיחשב כהטעייה המצדיקה ביטול ההסכם. כאן המתווכת שימשה כגורם היעיל, תרמה להתקשרות הצדדים בהסכם למכר בניין בשווי של 110 מיליון ש"ח ודרשה 2% משווי המכירה כדמי תיווך. עם זאת, הלקוחה ביטלה את הסכם התיווך לאחר שגילתה שהמתווכת הטעתה את הלקוחה לעניין זהות רוכש הנכס והציגה מצג שווא כאילו מדובר ברוכש שהיא אינה מכירה, למרות שמדובר ברוכש שהכיר את הבניין וכבר קיבל את הפרטים ישירות מבעל הבניין אשר הציע לו לרכוש את הנכס. לכן, הלקוחה הייתה זכאית לבטל את הסכם התיווך בשל הטעייה מכיוון שאם הייתה זהותו של הרוכש נחשפת מבעוד מועד הלקוחה לא הייתה מסכימה לשלם את דמי התיווך.