עדכוני חקיקה ופסיקה

תניית שיפוט באיחוד האירופי קבילה גם במקרים של הסכמי סחר עם מדינות שאינן באיחוד

27 אפריל 2023
הדפסה

חברה שוויצרית אשר מוכרת כרטיסי הופעות בספסרות באיחוד האירופי נקנסה ע"י הרגולטור השוויצרי על הפרת תקנות מניעת הלבנת הון אירופאיות.

בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי קבע כי תניית השיפוט קבילה ואין לבטל את הקנס. שוויץ אינה חברה באיחוד האירופי, היא רק חתומה על הסכמי סחר עם האיחוד וחברה באזור סחר חופשי מיוחד עם האיחוד (EEC). הרגולציות החלות באיחוד האירופי חלות בשוויץ אך ורק במידה שהחוקים המתאימים עברו התאמה מיוחדת לאזור הסחר EEC. במקרה זה, מכיוון שמדובר בתקנות מחמירות ביותר של מניעת הלבנת הון וכספי טרור, אשר נחשבות בסיס חוקי איתן, שעל בסיסן יתר הרגולציות עוברות התאמה באזור סחר זה, אין סיבה ממשית לערוך התאמה מיוחדת לרגולציה זו. דגש מיוחד ניתן על העובדה שלא ניתן להחריג תניית שיפוט על בסיס רגולציה אחת, ששאר אזרחי האיחוד האירופי נשענים עליה, במיוחד במסחר מקוון אשר מהווה חלק ארי מהפעילות הדיגיטלית של אזרחי האיחוד, ועל בסיס זה אין לבטל את הקנס.