משפט ורגולציה אירופאים
תחומי ההתמחות

משפט ורגולציה אירופאים

הדפסה

מחלקת הרגולציה והחוק האירופאי עוסקת בכל נושא הקשור לרגולציה אירופאית, לרבות בתחומי הפינטק, ביטחון, אמנות, פרטיות וקרגו ימי.

בין יתר הנושאים בהם עוסקת המחלקה רישוי של בורסות קריפטו ובנקים דיגיטלים באירופה, הטמעה של תקנות מניעת הלבנת הון וכספי טרור בחברות בטחוניות, מוסדות פיננסים וגלריות אמנות, פיתוח מערכות רג-טק, טוקנזציה של קרגו ימי, הקמה והדרכה של צוותי ציות, והקמת מערך ממשל תאגידי, מניעת הלבנת הון ופרטיות לחברות הנסחרות באירופה.

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין