חברת פינטק? מי נתן לך רישיון
מאמרים מקצועיים

חברת פינטק? מי נתן לך רישיון

עדי מרכוס, עו"ד

נכתב על ידי

עדי מרכוס, עו"ד
12 אוקטובר 2022
הדפסה
PDF

בספטמבר 2022 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות חדשות המאפשרות לחברות המחזיקות ברישיון פינטק מארה"ב, מהאיחוד האירופאי או מבריטניה לפעול בארץ ללא הצורך בקבלת רישיון מקומי. הדבר מהווה פתח משמעותי, בעיקר לאור העיכוב והסחבת הקיימת בהשגת רישיונות למתן שירותים פיננסיים אשר הובילה לכך שחברות רבות ממתינות שנים בהליכים מול רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון הישראלית ("הרשות") לצורך קבלת רישיון.

מהו רישיון נותן שירותים פיננסיים או רישיון פינטק? בעוד שרישיונות פינטק הפכו לשם הסקסי של השעה ועסקים רבים פועלים להשגתם, הרי שעסקים רבים אינם נדרשים לו לסוג השירותים שברצונם לספק והם נסחבים להליך מסובך ויקר בעקבות גל של "הייפ" והתלהבות אשר אינם בינם ובין צורך אמיתי כל קשר. בישראל, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי אלה הנותנים שירותים פיננסיים כגון שירותי אשראי, לרבות הנפקה של כרטיסי אשראי, שירותי סליקה, החלפת כספים או הנפקת המחאות, שירותי פיקדון, סחר במטבעות וירטואליים וכו, נדרשים ברישיון למתן שירותים פיננסיים בהתאם להיקף פעילותם. על מנת לקבל את הרישיון על החברה המבקשת להגיש בקשה לרשות בתוספת מגוון מסמכים וטפסים, לרבות כאלה המוכיחים קיום נהלים מסודרים בחברה לאבטחת מידע ולמניעת הלבנת הון, וכן להוכיח איתנות פיננסית ולהתחייב להחזקת הון עצמי מסוים להבטחת פעילות שוטפת. לאחר הגשת כלל המסמכים נדרשת הרשות להחליט בעניין מתן הבקשה תוך 70 יום - אולם בפועל, הרשות אינה עומדת בזמנים וחברות רבות נתקלו בסחבת משמעותית בבואם לקבל רישיונות כאמור (דבר שאף הוביל מספר חברות כאלה לפנות בנושא לבג"צ), לרבות דרישות חוזרות ושונות למידע ומסמכים נוספים ועמידה בתנאים נוספים.

האפשרות לקבלת פטור באמצעות הצגת רישיון זר יכולה להוות אפשרות קוסמת לחברות מקומיות רבות. לעומת ההליכים בארץ, הליכי מתן הרישיונות בחו"ל הינם פעמים רבות פשוטים יותר, זריזים יותר ובעלי דרישות קלות יותר. בנוסף, בעוד שנכון לספטמבר 2022, רישיון מתן שירותים פיננסים ישראלי לא בהכרח יאפשר לחברה לפעול מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הרי שרישיון מארה"ב או מאירופה סביר להניח שיתקבל במספר טריטוריות גדול יותר (לעיתים תוך צורך בקבלת פטורים או ביצוע התאמות מסוימות) ויאפשר לחברה לפעול במספר שווקים במקביל. מנגד, יש לזכור כי ההליכים מחוץ לישראל עשויים להיות יקרים מהליכים בישראל ושונים בין טריטוריה לטריטוריה, וכי הפטור הקיים כיום בישראל הינו עד לשנת 2024 ולא ברור אם לאחר מועד זה תמשיך הרשות לאפשר לחברות לפעול על פי הרישיונות הזרים או תדרוש מהם להשיג במקביל גם רישיונות מקומיים.

כך, על כל חברה השוקלת קבלת רישיון לשירותים פיננסיים להתייעץ ולבחון היטב האם סוג השירותים הניתנים על ידה נדרש לרישיון, מה היקף הרישיון הנדרש, האם שווה לה להגיש רישיון בישראל או בחו"ל וככול שנדרש לה רישיון בחו"ל – איזו טריטוריה תעניק לה את היתרונות היחסיים הגבוהים ביותר. בנוסף, חשוב מאוד להיות מלווה במשרד עורכי דין בעל הבנה לא רק של רגולציה ישראלית אלא משרד המהווה גם מומחה רגולציה אירופאי, או בטריטוריה אחרת בה מוצא הרישיון.