עדכוני חקיקה ופסיקה

לקוח רשאי לקבל את כלל המידע הנאסף עליו

04 מאי 2023
הדפסה

חברה אוסטרית אשר מבצעת דירוג אשראי ללקוחות התבקשה למסור העתק של הפרטים שאספה על אחד מלקוחותיה. החברה סיפקה סיכום כללי ולא את ההעתק של המידע.

בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי קבע, כי יש למסור את כל המידע שנאסף על הלקוח, ולא רק הסיכום הכללי. הזכות לקבלת כלל המידע שנאסף על אדם על ידי חברה פרטית הינה זכות אבסולוטית, המאוגדת במערכת הרגולטורית לשמירת הפרטיות של אזרחים, והינה זכות אוטומטית. למרות שהרגולציה בנושא, הGDPR, אינה מגדירה את נושא "העתק המידע" , יש לפרש את המושג ככלל המידע אשר נאסף על הלקוח, ולא רק את סיכום המידע של הלקוח. הרגולציה אמורה להקל על קבלת המידע עבור האדם שעליו נאסף המידע, ולא להקשות, לכן סיכום אינו מספיק. כאן, מכיוון שניתן ללקוח סיכום כללי, על נושא רגיש כגון דירוג אשראי, ללא מסירת כלל הנתונים אשר קבעו כי יש לדרג את דירוג האשראי שלו בצורה מסוימת, וללא אופציה לערעור על הדירוג, האדם רשאי לקבל את כלל המידע שנאסף עליו.