עדכוני חקיקה ופסיקה

איסור של הבדלים בשכר ובתנאים קיים רק כאשר בבסיס השוני עומדים שיקולים פסולים של אפליה

14 מאי 2023
הדפסה

עובדים בחיפה טענו שמעסיק ששילם להם שכר נמוך, בהשוואה לעובדים אחרים של אותו המעסיק שעשו את אותה העבודה בעיר אחרת ובכך הפלה אותם על בסיס מקום מגורים.

בית הדין דחה את התביעה מכיוון שלא נמצא, כי בבסיס השוני עומדים שיקולי אפליה פסולים. החוק אינו אוסר על שוני בין תנאי העסקה של עובדים שונים אלא על איסור של הבדלים בשכר ובתנאי ההעסקה היכן שבבסיס השוני האמור עומדים שיקולים פסולים של אפליה על רקע השיקולים הפסולים הבאים: מקום מגורים, מין, נטיה מינית, גיל, גזע, דת, לאום, מוצא, הורות, ועוד. אפליה מתקיימת רק כאשר בבסיס המעשה עומד שיקול פסול ולא די בקיומו של שוני. כאן, כל אחד מהעובדים התגורר בעיר/ישוב שונה שאין ביניהם גורם משותף ולפיכך לא ניתן לומר, כי מקום המגורים היווה שיקול פסול והבסיס לשוני בשכר.