עדכוני חקיקה ופסיקה

כשנחתם הסכם ממצה לסיום פעילות משותפת לא ניתן לטעון לזכויות מכוח ההתקשרות המקורית

13 מרץ 2024
הדפסה

צד למיזם משותף ביקש כספים שהגיעו לו מכוח ההסכמות המקוריות בין הצדדים וזאת על אף שהצדדים חתמו על הסכם היפרדות שהסדיר את סיום קשריהם העסקיים וערכו התחשבנות סופית. זאת, בטענה שהעילה לקבלת אותם כספים לא אוזכרה בהסכם ההיפרדות או בהתחשבנות הסופית שנערכה מכוחו.

בית המשפט דחה את התביעה בשל מיצוי טענות הצדדים בהסכם ההיפרדות. בעוד שביטול ההסכם המקורי מבלי ליצור הסכם חדש במקומו, גורר עקרונית זכות הדדית להשבת מה שניתן לפני הביטול, הרי שכאשר הצדדים מתקשרים בהסכם חדש שמטרתו החלפת ההסכם המקורי וסיום טענות הצדדים מכוחו, לא ניתן עוד לתבוע לפי החוזה המקורי כלל, שהרי החוזה החדש נועד למנוע תביעה כזו ולבוא במקומה. כאן, מדובר במי שלאחר השלמת ההיפרדות וההתחשבנות הסופית, בהתאם להסכם החדש, ביקש כספים מכוח ההסכמות המקוריות בין הצדדים. הסכם ההיפרדות נועד לפתור המחלוקות ולסיים מערכת היחסים בין הצדדים, תוך מיצוי מלוא טענותיהם ומשכך לא ניתן לטעון להפרת התחייבות בהסכם המקורי אף אם הסכם ההיפרדות לא התייחס אליה במפורש.