עדכוני חקיקה ופסיקה

הפעלת זירת פורקס ללא היתר עשויה להוביל להגבלת כהונת נושא משרה ועיצומים כספיים משמעותיים

15 נובמבר 2016
הדפסה

חברת מסחר במטבע חוץ (פורקס) המשיכה לנהל זירת מסחר גם לאחר שנכנסו לתוקפם השינויים בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך אשר חייבו את מנהלי זירות המסחר לקבל רישיון ניהול זירת סוחר. החברה הגישה בקשה לרישיון אך המשיכה לנהל את זירת הסחר ללא רישיון ובמודע כי היא עוברת בכך על החוק.

וועדת האכיפה קבעה כי התיקון לחוק ביקש להקטין הסיכונים של המשקיעים בפעולה בזירת סוחר בחברה אשר אין בה כל פיקוח של רשות ניירות הערך.  מכיוון שההפרה בוצעה במודע, ובשל העובדה שבתקופה זו בוצעו באמצעות החברה עשרות רבות של עסקאות תוך הפקת רווחים משמעותיים לחברה יש להתייחס לכך בחומרה. לכן יש להגביל כהונת המנכ"ל והבעלים כנושא משרה למשך שנתיים תוך הטלת עיצומים כספיים עליו ועל החברה. הוועדה ציינה שהענישה שנפסקה אינה חמורה יחסית מכיוון שמדובר באכיפה ראשונה בתחום והחברה בחרה להחזיר למשקיעים את כספם בשלב מוקדם והודתה במיוחס לה במסגרת ההסדר.