אפיק משפטי 218 23.11.2016

אפיק משפטי 218 23.11.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

15 נובמבר 2016

הפעלת זירת פורקס ללא היתר עשויה להוביל להגבלת כהונת נושא משרה ועיצומים כספיים משמעותיים

חברת מסחר במטבע חוץ (פורקס) המשיכה לנהל זירת מסחר גם לאחר שנכנסו לתוקפם השינויים בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך אשר חייבו את מנהלי זירות המסחר לקבל רישיון ניהול זירת סוחר. החברה הגישה בקשה לרישיון אך המשיכה לנהל את זירת הסחר ללא רישיון ובמודע כי היא עוברת בכך על החוק...

31 אוקטובר 2016

הסכם בלעדיות המחייב תחנת דלק לרכוש מספק אחד בלבד היא הסדר כובל וההסכם בטל

בעלים של תחנת דלק תבע ביטול של הסכם משנת 1973 עם ספק דלק אשר בתמורה למימון הקמת התחנה חייב אותו לרכוש מוצרי דלק רק מספק הדלק למשך 49 שנה באופן שמאפשר לספק הדלק להכתיב שרירותית את המחיר בו הוא מוכר לתחנה...

01 נובמבר 2016

תמלוגים לבעל זכויות יוצרים ייחשבו כחלק ממחיר המוצר לצורך מכס אם יכול היה למנוע היבוא לישראל

יבואניות של מוצרי אופנה שילמו תמורה על יצור המוצרים ובמקביל תמלוגים לחברות אשר בסימני המסחר שלהם משתמשים המוצרים.  רשות המסים דרשה מכס על מלוא התמורה – התמורה ליצרן המוצרים והתמלוגים...

06 נובמבר 2016

יש למסור הודעה לעובד בדבר ניכוי מס שלא נוכה במקור ממשכורתו בטעות

מבקש מקלט עתר לקבלת זכויות סוציאליות בתום העסקתו ובכלל זה טען כי מעסיקתו קיזזה משכרו, ללא ידיעתו, תשלום חוב למס הכנסה ובשל מחדלה אין על העובד לשאת בתשלום זה...

26 אוקטובר 2016

כשעובד שותף בפרויקט מסוים ולא זכאי בו לשכר מלא יש לבצע הפרדה ברורה בין הפעילויות

עובד הגיש תביעה לתשלום מלוא זכויותיו עם ניתוק יחסי עובד-מעביד.  המעסיקה טענה שסוכם עם העובד שיהיה שותף במיזם משותף לעובד ולחברה ולגבי פעילות זו לא יהיה שכיר אלא שותף לרווחים ולהפסדים...

31 אוקטובר 2016

אין תוקף לעסקה המשאירה חלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה בידי המוכר

בעל דירת גג בבנין משותף טען כי מכר את דירתו ללא גג הדירה וללא זכויות הבניה המוצמדות לדירה ואלה שייכים לו...

שיתוף