עדכוני חקיקה ופסיקה

אין תוקף לעסקה המשאירה חלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה בידי המוכר

31 אוקטובר 2016
הדפסה

בעל דירת גג בבנין משותף טען כי מכר את דירתו ללא גג הדירה וללא זכויות הבניה המוצמדות לדירה ואלה שייכים לו.

בית המשפט קבע, כי בהתאם לחוק המקרקעין ניתן לבצע העברה של חלק מסוים מהרכוש המשותף ‏המוצמד לדירה פלונית אל דירה אחרת ככל שיתוקן צו רישום הבית המשותף. אין תוקף לעסקה בדירה ללא חלק ברכוש המשותף הצמוד אליה וכל עסקה כזו אין לה ‏תוקף.‏ 

במקרה זה לא הועברו הזכויות לדירה אחרת אלא מוכר הדירה טען כי השאיר בידיו את הזכויות, דבר שהינו חסר תוקף ולכן מלוא הזכויות הועברו לרוכש.