עדכוני חקיקה ופסיקה

כשעובד שותף בפרויקט מסוים ולא זכאי בו לשכר מלא יש לבצע הפרדה ברורה בין הפעילויות

26 אוקטובר 2016
הדפסה

עובד הגיש תביעה לתשלום מלוא זכויותיו עם ניתוק יחסי עובד-מעביד.  המעסיקה טענה שסוכם עם העובד שיהיה שותף במיזם משותף לעובד ולחברה ולגבי פעילות זו לא יהיה שכיר אלא שותף לרווחים ולהפסדים.

בית הדין לעבודה קבע, כי במקרה של מחלוקת אם העובד שותף או שכיר בפרויקט מסוים המעסיק הוא שצריך להוכיח שהתקיימה הפרדה ברורה בין מעמד העובד כשכיר לבין מעמדו כשותף. במקרה זה המעסיק לא הוכיח קיומה של שותפות שתאפשר מסקנה כי עבודת העובד לא בוצעה במסגרת עבודתו כשכיר של המעסיק אלא במסגרת השותפות ולכן העובד זכאי לשכר עבודה.