האם אתה זקוק לשירותי פמילי אופיס?
מאמרים מקצועיים

האם אתה זקוק לשירותי פמילי אופיס?

נכתב על ידי

אלון טל
23 נובמבר 2016
הדפסה
PDF

האם אתה זקוק לשירותי פמילי אופיס?

אלון טל, שותף מנהל

אלפא-טאו פמילי אופיס

www.alpha-tao.com

ניהול מוצלח של עושר משפחתי הינו משימה מורכבת. המטרה של מנהל ההון המשפחתי הינה לבצע במקצועיות ובשקידה את המשימה של שמירה על ההון המשפחתי והגדלתו לטובת הדורות הבאים.

החל מהמאה ה- 19, פמילי אופיס היו גופים מקצועיים שמטרתם הייתה ניהול העניינים הפיננסיים והאישיים של משפחות אמידות ובעלי הון. משפחות שנמנו על אצולת הממון העולמית כגון רוטשילד ורוקפלר ייסדו פמילי אופיס שעסקו במשימות מגוונות שכללו פרט לניהול השקעות, גם עניינים משפטיים ומנהליים. משפחות אחרות, כגון משפחת ונדרבילט שנחשבת לאחת מן המשפחות העשירות בכל הזמנים, עם הון שמוערך בכ- 170 מיליארד דולר במונחים עכשוויים, לא השכילו לנהל את נכסיהן בחוכמה, לא הקימו מערך ניהול מתוכנן ומסודר להעברה בין דורית של נכסיהן וירדו מנכסיהן האגדיים בתקופה של דור אחד לאחר צבירתם.

סוגי פמילי אופיס

קיימים שני סוגים עיקריים של פמילי אופיס: סינגל פמילי אופיס (יחידני) העוסק בניהול ענייניה של משפחה אחת בלבד ומולטי פמילי אופיס המספק שירותים למספר משפחות. סינגל פמילי אופיס עשוי להתאים למשפחות בעלות היקף עושר ניכר הנאמד במספר מאות מיליוני דולר ורמת סיבוכיות גבוהה הנובעת מריבוי ענפים משפחתיים וקיומם של דורות שונים במשפחה. מולטי פמילי אופיס מתאים למרבית בעלי ההון. פירמות אלה מאפשרות ללקוח להנות מיתרונות של ניהול הון מקצועי על ידי גורם האמון על ניהול נכסים בהיקף ניכר אשר הינו בעל גישה למוצרים פיננסיים שונים ולהצעות ערך מגוונות בד בבד עם שיתוף משאבים לצורך חיסכון בתקורות ניהוליות.

מי זקוק לפמילי אופיס?

כל אדם ודאי נדרש לשירותים שמסופקים על ידי פמילי אופיס אולם לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את רכישתם. ככל שהיקף הנכסים גדול יותר והסיבוכיות בניהולם מורכבת יותר כך באופן טבעי הופך תפקידו של הפמילי אופיס לחיוני יותר. אם הנכסים ברי ההשקעה המצויים באמתחתך עולים על 5 מיליון דולר עליך לשקול את השימוש בשירותי פמילי אופיס.

 

בחירת הפמילי אופיס המתאים ביותר

פמילי אופיס עשוי לבצע מגוון החל במטלות הקשורות לפעילות העסקית כגון ניהול השקעות וניהול סיכונים, דרך מטלות הקשורות לעניינים אישיים כגון הסדרי ירושה ותוכניות פילנטרופיות וכלה במטלות הקשורות לענייני מנהלה כגון הנהלת חשבונות ודיווחים לרשויות המס.

בחירת פמילי אופיס צריכה להיעשות לאור הצרכים, המטרות והנסיבות של כל משפחה, תוך הבנה שלא קיים הפמילי אופיס "הטוב ביותר" אלא "המתאים ביותר".

שירותי הליבה של הפמילי אופיס

פירמות מודרניות של פמילי אופיס פועלות בעיקר בתפקיד של ניהול ההשקעות ומתאמות את פעילותם של ספקי שירות רבים ומגוונים. בגישה זו מתאפשר למשפחה להנות מגישה כוללנית ומראיה מלאה ושלמה בניהול העושר המשפחתי.

המשימה העיקרית של הפמילי אופיס, בניגוד למנהל תיק השקעות רגיל, הינה גיבוש וניהול של מדיניות השקעה בראייה כוללנית על בסיס ערכי המשפחה ומטרות ההשקעה שיוגדרו בשיתוף עם המשפחה. צרכי המשפחה הינם מגוונים וכוללים בין השאר: יצירת הכנסה שוטפת לחלוקה בין בני המשפחה, שימור הון והגדלתו עבור הדורות הבאים, שימור המורשת המשפחתית באמצעות פעילות פילנטרופית וצרכים נוספים המשליכים על התייחסות שונה לכספים המנוהלים בהיבט של הקצאתם לאפיק ההשקעה המתאים.

המולטי פמילי אופיס משמש כמנהל השקעות בו בזמן ששירותים אחרים מבוצעים על ידי יועצים מקצועיים מומחים בתחומם. המיקוד העיקרי של פעילות הפמילי אופיס במקרה המתואר הינו כדלהלן:

  1. תכנון: הפמילי אופיס אוסף מהלקוח מידע ומסמכים הנדרשים לביצוע ניתוח של המצב הקיים של הלקוח ותוכניותיו ומטרותיו העתידיות. בהתאם למידע שנאסף, מגובש דו"ח "מקורות ושימושים" המהווה בסיס לתוכנית ארוכת טווח המותאמת אישית לצרכי הלקוח. השימושים המתוכננים מבוססים על ערכי המשפחה הבסיסיים. לדוגמא, קיימות משפחות שמאפשרות גישה להון המשפחתי רק לבני משפחה העומדים בסטנדרטים ערכיים שהינם נורמה משפחתית. שיטה זו מסייעת לשמור על ערכי המשפחה לאורך זמן.

בהקשר לניהול תיק ההשקעות התוכנית כוללת התייחסות להיבטים הבאים:

  • הקצאת נכסים
  • ניהול סיכונים
  • בחירת מכשירי השקעה ספציפיים

מחקרים רבים מעידים על כך שחלק ניכר מביצועי תיק ההשקעות נובעים מהקצאת הנכסים, במידה רבה יותר מבחירת הנכסים הספציפיים המרכיבים את תיק ההשקעות. תכנון הקצאת הנכסים תלוי במטרות ההשקעה ובאופי המשקיע.

מנהל השקעות ידוע בשם James Garland, נהג לאפיין שני סוגי משקיעים, באופן מטאפורי כמגדלי עופות לשחיטה או כמגדלי תרנגולות מטילות ביצים. משקיעים המאופיינים כמגדלי עופות לשחיטה צברו הון אשר צריכתו תספק את צרכיהם. הם רגישים למחירי הנכסים ולתנודות בשווים כי הם מוכרים אותם על מנת לקיים את מטרותיהם. שוקי המניות טומנים סיכון בעיני משקיעים אלה לאור האפשרות לתנודתיות בשווי נכסיהם. לדוגמא, מדד ה- S&P ספג ירידות ב- 17 מתוך 60 השנים האחרונות. בשונה מהם, מגדלי תרנגולות מטילות ביצים צברו הון בהיקף מספיק שמאפשר להם לקיים את מטרותיהם על בסיס ההכנסה השוטפת המופקת מנכסיהם ללא צורך במכירת הנכסים עצמם. בראייתם, שוק המניות הינו גן עדן למשקיעים. הם מתייחסים להכנסות מדיבידנדים ואדישים למחירי המניות ולתנודות בהם. לדוגמא, היקף הדיבידנד המחולק מחברות המרכיבות את מדד ה- S&P ירד רק ב- 6 שנים מתוך 60 השנים האחרונות. איפיון המשקיע באחת משתי הקטגוריות משפיע באופן ניכר על תכנון הקצאת הנכסים.

ניהול הסיכונים מבוסס על התייחסות לגורמים רבים הכוללים בין השאר מאפיינים פיננסיים של תיק ההשקעות (כגון סוג ההשקעות ופיזורן ויחסי הגומלין בין העסק המשפחתי לתיק ההשקעות הנפרד מן העסק המשפחתי), היבטים אדמינסטרטיביים (כגון פיזור ההשקעות בין מספר בנקים) והיבטים אישיים כגון קבלת מעמד של אזרח/תושב (או ויתור על מעמד זה) במדינות שונות. דוגמאות מובהקות לכך הינן קבלת אזרחות ישראלית שנתפסת כתעודת ביטוח ליהודים רבים ברחבי העולם מחד והימנעות מתושבות ישראלית לצורך הפחתת נטל המס מאידך.

המלצות נוספות של הפמילי אופיס מעבר לניהול ההשקעות כוללות היבטים נוספים של התכנון המשפחתי ארוך הטווח כגון:

  • כיסוי ביטוחי
  • העברת עושר בין דורית
  • תכנון מס שוטף ומיסי ירושה
  • העברת עסק בין דורית
  • פילנטרופיה וצדקה

 

יישום ההמלצות וביצוע המדיניות: התוכנית המאושרת על ידי הלקוח משמשת כקו מנחה לפמילי אופיס בקבלת ההחלטות על הקצאת הנכסים במסגרת תיק ההשקעות מתוך שאיפה להשיג את מטרות ההשקעה. יישום מדיניות ההשקעה עשוי להתבצע בשיתוף עם ספקי שירות נוספים כגון בנקאי השקעות, מנהלי קרנות ומוסדות פילנטרופיים. יחסי עבודה מתמשכים ואיתנים וניסיון בעבודה עם מגוון רחב של ספקי שירותים פיננסיים, ובכללם בנקים גלובליים הינם בעלי חשיבות מכרעת ליעילות השירות המוצע על ידי הפמילי אופיס ולאיכותו. יחסים מסוג זה מקנים ללקוח גישה להזדמנויות השקעה יחודיות. לצד ניהול ההשקעה מבחינה פיננסית, קיימים היבטים משפטיים שונים שדורשים תכנון ומשפיעים על יעילות ביצוע המדיניות. לעיתים, הקצאת הנכסים מקבלת ביטוי משפטי כגון הקמת ישויות משפטיות שונות וחשבונות מנוהלים שונים בהתאם לאפיקי ההשקעה השונים ולעיתים הביטוי המשפטי יותאם להפרדה בין מוטבים שונים במשפחה. כל זאת, בהתאם לאופי המשפחה, ערכיה והמטרות שיוגדרו על ידה.

 

  1. דיווח מאוחד: אחת מהמשימות החשובות ביותר של פמילי אופיס הינה הכנת מערכת דיווח שמאפשרת דיווח מאוחד הכולל מידע עכני ומדויק אודות כל הנכסים המנוהלים, על מנת לספק תמונה מלאה ומפורטת ביחס לתיק ההשקעות ולביצועיו. דיווח רציף מעין זה מאפשר לפמילי אופיס לפעול ביעילות בעת נטילת החלטות השקעה בהתייחס להקצאת נכסים ולניהול סיכונים וכן לבצע התאמות נדרשות באופן שוטף. מטרת הדיווח המאוחד הינו סיוע ללקוח בקבלת תמונה מלאה לצד ביצוע בקרה שוטפת על יישום מדיניות ההשקעות ותוצאותיה.
הכותב, אלון טל, הינו שותף מנהל באלפא-טאו, מולטי פמילי אופיס

alon@alpha-tao.com