אפיק משפטי 217 09.11.2016

אפיק משפטי 217 09.11.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

13 אוקטובר 2016

צדדים ייחשבו כשותפים בעסק אם הם מציגים עצמם כשותפים כלפי חוץ ומתנהגים כך

מהגר מאריתראה רצה לפתוח עסק של בר משקאות בירושלים, אולם בשל העדר מעמד בישראל שיתף פעולה עם אזרחית ישראלית אשר גם נרשמה כשוכרת של הנכס ובמהלך התקופה ניהלו השניים את העסק יחדיו במשך 4 שנים.  לימים טענה הישראלית שהעסק שלה בלבד וכי המהגר האריתראי היה עובד שכיר שקיבל אחוזים מההכנסות מלקוחות שהביא ואף פיטרה אותו מעבודתו...

25 אוקטובר 2016

בעל מניות שלא קיבל לידיו נכסי החברה ולא פעל במטרה להונות לא יחוייב בארנונה של החברה

עירייה הגישה תביעה אישית כנגד בעל מניות של חברה בטענה כי יש לחייבו באופן אישי בחובות הארנונה שהותירה החברה...

13 ספטמבר 2016

אי העברת הפרשות העובד לפנסיה מהווה עילה להרמת מסך ההתאגדות

נותן שירותים שהוכח כי היה למעשה עובד של חברה תבע אישית את בעל מניות החברה בגין תשלום זכויותיו כעובד...

28 אוקטובר 2016

הסכם העסקת בעל השליטה בחברה שלא אושר כדין במוסדות החברה בטל

מנכ"ל ודירקטור בחברה, שעם הקמתה ועד לכניסת משקיע היה בעל מניות הרוב, הגיש תביעה לאחר פיטוריו לפיצויים מוגדלים וחלף הודעה מוקדמת מכוח הסכם העסקתו שכלל סעיפי פיצוי מוסכם קיצוניים...

28 אוקטובר 2016

אי בהירות בחוזה אחיד שבין ספק גדול ללקוח תוביל לפרשנות נגד הספק

חברת תקשורת החתימה לקוח על הסכם להשכרת ציוד ומתן שירותים. משנגנב הציוד מביתו של הלקוח דרשה החברה לחייבו בסכום גבוה עבור הציוד שנגנב...

29 ספטמבר 2016

זכותו של מקבל נכס מקרקעין במתנה תגבר על עיקול מאוחר בזמן אם הוכח שהמתנה ניתנה בתום לב

ילדים קיבלו במתנה מאביהם נכס מקרקעין ולא רשמו העברת בעלות או אף הערת אזהרה לטובתם. לאחר מספר שנים ‏הוטלו עיקולים על הנכס ומקבלי המתנה דרשו לבטל את העיקולים וולרשום את הנכס על ‏שמם...

שיתוף