עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם בלעדיות המחייב תחנת דלק לרכוש מספק אחד בלבד היא הסדר כובל וההסכם בטל

31 אוקטובר 2016
הדפסה

בעלים של תחנת דלק תבע ביטול של הסכם משנת 1973 עם ספק דלק אשר בתמורה למימון הקמת התחנה חייב אותו לרכוש מוצרי דלק רק מספק הדלק למשך 49 שנה באופן שמאפשר לספק הדלק להכתיב שרירותית את המחיר בו הוא מוכר לתחנה.

בית המשפט קבע, כי הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות.  העובדה שספק הדלק רשאי להכתיב את מחיר האספקה של מוצרי הדלק לתחנה אינה הסדר כובל היות והספק לא קובע את המחיר לצרכן. עם זאת, תניית הבלעדיות מחייבת את התחנה לרכוש ולשווק בתחנה דלקים ומוצרים מתוצרת הספק בלבד בשל הגבלת חופש הפעולה של התחנה פוגעת בתחרות.  מכיוון שמדובר בהסדר כובל ולא ניתן להפריד בין חלקיו של ההסכם, כל ההסכם בטל.