עדכוני חקיקה ופסיקה

יש למסור הודעה לעובד בדבר ניכוי מס שלא נוכה במקור ממשכורתו בטעות

06 נובמבר 2016
הדפסה

מבקש מקלט עתר לקבלת זכויות סוציאליות בתום העסקתו ובכלל זה טען כי מעסיקתו קיזזה משכרו, ללא ידיעתו, תשלום חוב למס הכנסה ובשל מחדלה אין על העובד לשאת בתשלום זה. 

בית הדין לעבודה קבע כי למרות המחדלים הרבים של המעסיקה ובכלל זה אי מסירת הודעה לעובד בנוגע לסוגיית קיזוז המס, הרי שהעובד לא הוכיח שהוא הסתמך על שכר נטו ומתלושי השכר עולה כי השכר השעתי של העובד היה ברוטו. עוד נקבע, כי הוכח שהמעסיקה לא המשיכה לתת לעובד נקודות זיכוי אחרי שקיבלה הודעה מרשויות המס. בנסיבות אלה לא מדובר במקרה בו יש לקבוע שעל המעסיקה לשאת בתשלומי המס המוטלים על העובד במלואם אלא במחציתם וזאת לאור מחדלי המעסיקה, כאמור.