עדכוני חקיקה ופסיקה

מפיץ לא בלעדי אינו זכאי לתקופת הודעה מוקדם טרם ביטול הסכם ההפצה

02 יולי 2019
הדפסה

ספק החליט להעלות את מחיר המוצרים אותם הוא מוכר למפיץ שלו ולהפחית את כמות המוצרים אותם הוא מוכר למפיץ, וזאת בשל אי עמידה ביעדי מכירות.
בית המשפט דחה את תביעה המפיץ וקבע שאין מדובר בהפרת הסכם על ידי הספק. הסכם להפצה בלעדית כולל בדרך כלל תנאים באשר למשך תקופת ההתקשרות, כמויות מינימום, מסירת מידע על-ידי המפיץ, אזור הפצה מוגדר והדדיות באשר לבלעדיות. כאן ההסכם לא התייחס מפורשות לנושא הבלעדיות, לא נרשם מועד לתחילת התקשרות בלעדית או לסיומו ועל כן לא מדובר ביחסי בלעדיות. אין לראות בהעלאת מחיר כהפרת הסכם ההפצה אך בכל מקרה, הזכות לקבל הודעה מוקדמת על ביטול חוזה הפצה קיימת רק למפיץ בלעדי והיא נועדה לאפשר למפיץ לכסות את הוצאותיו ולארגן את עסקיו לקראת סיום ההסכם, שמורה למפיץ הבלעדי.