עדכוני חקיקה ופסיקה

אי שיתוף פעולה של לקוח במסירת מסמכים לבנק עשוי לגרור סגירת החשבון

02 אוקטובר 2019
הדפסה

בנק החליט חד צדדית על סגירת חשבונות של 3 חברות ושל בעל המניות בהן בשל "דגלים אדומים" שגרמו לו לחשוש כי מבוצעות בחשבונות פעולות הלבנת הון. הבנק נתן התראה של 14 יום ללקוחות.
בית המשפט העליון קבע שהבנק רשאי היה לסגור את החשבון. על תאגיד בנקאי חלה חובה לתת שירותים בנקאיים מסוימים לכל המעוניין, ובכלל זאת פתיחת חשבון עובר ושב. כאשר קיימת סיבה סבירה, רשאי תאגיד בנקאי לסרב להעניק שירותים ללקוח, לרבות במקרים של התנהגות בלתי הולמת או רשלנית מצד לקוח בניהול חשבונו, התנהגות ספציפית של בעל חשבון ויחסו לפקידי הבנק, לרבות התנהגות לא הוגנת ואף תוקפנית ואלימה, או חשש ממשי להלבנת הון או מימון טרור, לרבות במקרה של אי שיתוף פעולה של הלקוח בעניין חובות גילוי המוטלות על הבנק במסגרת חקיקת איסור הלבנת הון. כאן דובר בחברה שהוקמה באיי הבתולה ומקום מושבה באי מאן – מדינות המוכרות כ"מקלטי מס"; התקיימה חקירה פלילית בעניינו של בעל המניות בחברה; היה חוסר היענות להגשת מסמכים שהבנק דרש; והיו העברות כספיות שלא ברור מה ההיגיון העסקי מאחוריהן, ולכן החלטת הבנק לסגור את החשבון הייתה סבירה.