עדכוני חקיקה ופסיקה

מעסיק שלא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקתו עשוי להיות מחויב בשכר גבוה יותר

12 ספטמבר 2019
הדפסה

עובד שפוטר טען שתלושי השכר לא שיקפו את השכר הגבוה שקיבל בפועל וכי לא בוצעו לו הפרשות מקרן פנסיה אך עם זאת נוכו משכרו.
בית הדין קיבל את דרישת העובד לפיצוי. עובד שטוען לשכר שונה מהמצוין בתלושי השכר נדרש להראות את גובה השכר בפועל. עם זאת, החוק דורש מהמעסיק למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו ומעסיק שלא מסר הודעה כזו, תלושי השכר שהוצאו עשויים לא להיות מחייבים. כאן העובד הציג מסמכים המראים כי קיבל בפועל סכומים העולים משמעותית על אלה שמצוינים בתלוש השכר ולכן השכר שלו לצורכי פיצויים יהיה גבוה מזה שמופיע בתלושי השכר