עדכוני חקיקה ופסיקה

סוכנות נסיעות נדרשת למסור מידע מלא בכתב על חבילת נופש שהיא מוכרת

03 אוקטובר 2019
הדפסה

משפחה הזמינה חופשה בחו"ל מסוכנות נסיעות וסוכנת הנסיעות אף התריעה כי אחד הדרכונים מסומן במחשב כחסר תוקף, אך למרות זאת הונפקה חבילת הנופש וכשנחתה בתורכיה לא התאפשרה כניסתה של אחת מבני המשפחה מכיוון שתוקף דרכונה היה לפרק זמן נמוך מ- 6 חודשים.
בית המשפט קבע כי על סוכנות הנסיעות לפצות את המשפחה. החוק דורש מסוכנות נסיעות לגלות בכתב ומראש לרוכשי חבילת תיור מידע מלא על השירותים הכלולים בחבילת התיור לרבות כל מידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות הנכללות בחבילת התיור, לרבות הצורך בדרכונים בתוקף והצורך בהוצאת ויזה. כאן, אין די באמירתה הכללית של סוכנות הנסיעות כי "הדרכון לא בתוקף" או בכך שבאתר האינטרנט של הסוכנות פורסמו התנאים הכלליים הנדרשים ולכן סוכנות הנסיעות חויבה לפצות את המשפחה.