מעט על איך לחסוך כסף על הסכם שותפות ולהרוס בכך את העסק
מאמרים מקצועיים

מעט על איך לחסוך כסף על הסכם שותפות ולהרוס בכך את העסק

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
28 מאי 2019
הדפסה
PDF

נפגשת עם מספר חברים או בני משפחה והחלטתם להקים ביחד עסק. בשל ההיכרות המוקדמת ביניכם החלטתם לחסוך את הפן הפורמלי של העסקה (שלעיתים אף לוקח זמן ומעכב את תחילת הפעילות) ולצאת לדרך. ללא הסכם מסודר בין הצדדים, או, גרוע מכך, אם הצדדים חתמו על הסכם סטנדרטי שמצאו באינטרנט ללא היוועצות בעורך דין או אף אם פנו לעורך דין אך כזה שללא ניסיון בתחום, העסק נמצא בסיכון ויכול למצוא עצמו בסכנה מיידית מכל גחמה של מי מהשותפים.

בהתאם לחוק הישראלי קיימת חובה לרשום שותפות במאגר ציבורי, כפי שרושמים חברה. עם זאת, גם ללא רישום פורמאלי של השותפות נוצרת שותפות בכל מקרה בו שני אנשים או יותר מנהלים עסק למטרת רווח. כדי לבדקו בדיעבד האם נוצרה שותפות ייבחנו, בין היתר, כוונת הצדדים להיות שותפים; הצגת מערכת היחסים בין השותפים לציבור כשותפות; שיתוף בנכסים; החזקה משותפת וניהול משותף של עסק; שותפות בחובות העסק; שותפות ברווחי העסק ועוד.

כאשר מחליטים על פתיחת עסק יחד חשוב מאוד לערוך הסכם שותפות מקיף באמצעות עורך דין המנוסה בתחום. ללא הסכם מקיף, יחולו על השותפות הוראות החוק. כך, בין היתר, כל שותף זכאי לחלק בהון העסק וברווחיו, וחב בכיסוי הפסדי השותפות. כל שותף זכאי להחזר כספים מהשותפות על מה שהוציא עבורה (גם אם לא קיבל את הסכמת יתר השותפים להוצאה), כל שותף רשאי להשתתף בניהול השותפות אך לא זכאי לשכר, לא ניתן לצרף שותפים ללא הסכמת כל השותפים הקיימים ולא ניתן לסלק שותף בלי הסכמתו (גם אם גורם נזקים אדירים לשותפות), אולם חילוקי דעות אחרים בין השותפים מוחלטים באופן עקרוני ברוב קולות.

החוק גם קובע הוראות ברורות בנושא אי תחרות. כך, למשל, השותפות (וכך השותפים האחרים) זכאים לכל טובת הנאה פרטית שהפיק שותף בלי אישור שאר השותפים מכל עסקה הנוגעת לשותפות (גם אם באופן עקיף), או מכל שימוש שלו בנכסי השותפות, בשמה של השותפות או בקשריה העסקיים. שותף גם לא רשאי להקים, בלי הסכמת השותפים האחרים, עסק הדומה במהותו לעסק השותפות ומתחרה בו ואם הקים עסק מתחרה כזה, רווחיו של עסק זה שייכים אף הם לשותפות.

בנוסף, כל שותף יכול באמצעות הודעה פשוטה לפרק את השותפות וזו גם מתפרקת מעצמה במקרה שאחד השותפים נפטר. גם לכך עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת על עסק שהוקם בעמל רב ובפועל נמצא כל העת בסיכון שאחד השותפים בו "יתהפך" על השותפים האחרים ויכריע את גורל השותפות עבור יתר השותפים, גם אם ללא הסכמתם.

אז כיצד מגינים על העסק ויוצרים את הוודאות המשפטית שתאפשר את הניהול שלו? פונים לעורך דין בעל ניסיון בתחום כדי שיבנה הסכם המותאם לצדדים ולעסק המשותף ויסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים תוך הפחתת החשש מניצול עתידי של הפרצות הקיימות כיום בחוק. הסכם כזה עשוי למנוע תקלות עתידיות, לחסוך כסף רב ולמנוע פירוק השותפות בשל מחלוקות בין הצדדים. ללא הסכם כזה, כל אחד מבעלי העסק חשוף תמיד לסחטנות של השותפים האחרים או לגחמותיהם. הסכם כזה חשוב שבעתיים דווקא כאשר מדובר בעסק משפחתי, או כאשר מדובר במעבר בין דורי – הכנסת הילדים לניהול של העסק המשפחתי – מכיוון שזה המקום בו מחלוקות עסקיות שבקלות רבה ניתן היה להימנע מהם באמצעות הסכם מסודר, עלולות לפגוע במרקם המשפחתי.