דירקטור: שאפו על כתב השיפוי אבל מה באמת הוא שווה?
מאמרים מקצועיים

דירקטור: שאפו על כתב השיפוי אבל מה באמת הוא שווה?

02 יולי 2019
הדפסה
PDF

לאחרונה אנו עדים ליותר ויותר מקרים של דירקטורים ונושאי משרה המוצאים עצמם במרכזם של הליכים משפטיים נגד חברות בהן הם מכהנים. במקרים רבים נושא המשרה מבוטח על ידי החברה, אולם החסרון המרכז של ביטוח (גם אם חברת הביטוח מכירה באחריותה) הוא שלעתים ההחזר הכספי מוגבל ולעתים הוא מגיע רק בדיעבד. הדבר הנכון הוא להוסיף לביטוח גם כתב שיפוי לנושא המשרה, בו החברה מתחייבת לשפותו ולממן את ההליכים שהביטוח אינו מממן, אך גם כתב שיפוי, אם אינו מנוסח באופן נכון על ידי עורך דין המתמחה בתחום, עשוי להיות חסר תוקף או לא רלוונטי.

ביטוח וכתב שיפוי הן שתי דרכים מוכרות להגנה על דירקטורים ונושאי משרה ולהבטיח את פעולתם בחברה במסגרת תפקידם ללא חשש מפני ניהול הליך משפטי נגדם. כתב שיפוי הוא התחייבות של החברה לממן את הגנתו של נושא המשרה והוא בדרך כלל גמיש יותר ורחב יותר מביטוח. ביטוח, להבדיל, מוודא שהחזר הכספים לדירקטור לא נופל על כתפי החברה והוא בוודאי חשוב ככל שהחברה הפסיקה את פעילותה או שאין לה תזרים מזומנים שמאפשר את המימון.

עם זאת, לעיתים כתב השיפוי מנוסח שלא על ידי איש מקצוע בתחום ובדיעבד מסתבר שאינו מספיק על מנת לכסות את ניהול ההליך המשפטי הנדרש מתחילתו ועד סופו. במצב כזה נותר הדירקטור או נושא המשרה ללא גב כלכלי לניהול ההליך המשפטי ומכאן גם פוחתים משמעותית סיכוייו לתוצאה חיובית בהליך המשפטי. כך, למשל, במקרה שפורסם ביוני, 2019, דובר על מיזוג בין הלמן אלדומי לאיי.בי.איי במסגרתו נכלל גם סעיף שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, אשר ללא ספק עודד חתימה על הסכם המיזוג "בראש שקט". עם זאת, עם קרות האירוע ודרישת השיפוי, הסתבר שהשיפוי עצמו מותנה בהתגבשות נזק וכי הוא ינתן רק בסוף ההליך בכפוף לתוצאותיו. כך, הדירקטורים ונושאי משרה מצאו עצמם חשופים בצריח, ללא גב כלכלי או יכולת לשיפוי מלא בגין ההליך המשפטי אותו אמורים הם לנהל כעת בעצמם.
בין הדברים שחשוב להקפיד עליהם בהקשר של כתב שיפוי, הוא הקפדה על כך שהוא יכלול התייחסות לכלל החברות הקשורות של החברה ולכלל פעולות נושא המשרה. מומלץ לוודא שכתב השיפוי יכלול התייחסות למצב בו נושא המשרה סיים את כהונתו טרם הוגשה התביעה ומכסה גם את התקופה בה קיים חשש שייפתח הליך נגד הדירקטור אך טרם הוגשה תביעה – תקופה שבה במקרים רבים חברת הביטוח מסרבת לממן כל הגנה. בנוסף, חשוב לוודא שתקנון החברה כולל סעיף המאפשר לה ליתן כתבי שיפוי – בין לנושאי משרה שלה ובין לנושא משרה בחברות אחרות בקבוצה. כתב שיפוי שנעשה מבלי שתקנון החברה מאפשר לה לעשות כן יהיה חסר תוקף.

למרות שלעתים לא יוכל הדירקטור או נושא המשרה להתמקח על נוסח כתב השיפוי (בייחוד אם הוא בנוסח שכבר ניתן לנושאי משרה אחרים) , כדאי לבחון את נוסח כתב השיפוי באמצעות עורך דין המכיר את התחום. לעתים יגלה נושא המשרה שאותם אנשים המתמקחים איתו על תנאי העסקתו קיבלו בעצמם כתב שיפוי דומה והם עצמם אינם מבינים את חסרונותיו ואולי אף ישמחו לבצע תיקונים במסמך. במקרים אחרים לפחות חשוב להבין, באמצעות עורך דין המכיר את התחום, מה היקפו של כתב השיפוי, כי אפילו אם קיבלת כתב שיפוי, שאפו, אבל עדיין חשוב לדעת מה באמת הוא באמת שווה.