ייפוי כוח מתמשך – מגן חשוב שעשוי להפוך לחרב פיפיות
מאמרים מקצועיים

ייפוי כוח מתמשך – מגן חשוב שעשוי להפוך לחרב פיפיות

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
30 יולי 2019
הדפסה
PDF

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר אשר בכוחו לאפשר את ניהול שגרת חייו של האדם גם כאשר לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר, בין עקב מחלה, דמנציה, תאונה או כל אירוע אחר. ניסוח ברור ופשוט של הנחיות מקדימות עשוי למנוע הצורך לפנות לבית המשפט במקרה של אי בהירות, סתירות או סכסוכים פנים משפחתיים. עם זאת, ניסוח לא נכון או רשלני עשוי לגרום לתוצאה הפוכה.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לעורך ייפוי הכוח, הממנה, לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד להביע את רצונו או להבין בדבר. ניתן להשאיר למיופה הכוח שיקול דעת כללי לגבי תוכן ההחלטות וניתן, ואף מומלץ, לפרט מהו הרצון לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות" שיסייעו למיופה הכוח בקיום רצון נותן ייפוי הכוח.

אמון - נקודת המוצא בעת מינוי מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך היא אמון, אמון ואמון. ייפוי כוח מתמשך מאפשר למיופה הכוח לבצע כל פעולה בשם הממנה במגוון רחב של נושאים וללא כל חובת דיווח לכל גורם שיפוטי. אשר על כן, ראוי לבחור בקפידה את מיופה הכוח ובתוך כך לתת את הדעת לאופיו של מיופה הכוח ומערכת היחסים בינו לבין בני המשפחה הקרובה.

מצבים משתנים - מומלץ לתכנן מראש ולצפות מצבים משתנים שעשויים להתרחש ולתת ביטוי לרצון נותן ייפוי הכוח מבעוד מועד. למשל, הוצאות כתוצאה מצורך בשינוי מקום מגורים עקב החרפה במצב הבריאותי, כיצד לנהוג בדירה שנותרה ריקה? האם יש בעלי חיים הדורשים טיפול או מיטלטלין יקרי ערך הדורשים השארת הוראות מיוחדות? ועוד.

שיקול הדעת –ייפוי הכוח אמור לבטא את רצונו של נותן ייפוי הכוח או העדפותיו, אך מאחר והמציאות המשתנה עשויה להשפיע גם על מערך השיקולים השונים רצוי להימנע מהנחיות אשר כובלות מידי את שיקול דעתו של מיופה הכוח. לכן, מוצע להימנע מהחלטות גורפות כדוגמת "אני רוצה לגור בבית עד יומי האחרון" הואיל ומציאות משתנה, כמו החרפת המצב הרפואי, עשויה לפגוע בסופו של דבר בנותן ייפוי הכוח. אשר על כן, בעת עריכת ההנחיות המקדימות מוצע להשתמש בניסוח כגון "העדפתי היא.." במקום הנחיות חד משמעיות וכך להשאיר מקום למיופה הכוח להפעיל שיקול דעת במקרים המתאימים. עוד, ככל שקיים נוהג מיוחד במשפחה, למשל תמיכה קבועה לאחד מבני המשפחה או מתנה מיוחדת בעת חתונה, חשוב לתת לכך ביטוי מפורש במסגרת ההנחיות המקדימות כדי שניתן יהיה להתחקות אחר הכוונה בעת הצורך.

יכולת מיופה הכוח להפעיל את סמכותו באופן עצמאי ובחופש פעולה מעשי הוא עניין בעל חשיבות שיש לתת עליו את הדעת. עם זאת, יש פעולות בעלות אופי רגיש אשר רצוי לשקול באם יש צורך בהרכב חתימות מיוחד. כך למשל, פעולות כספיות העולות על סכום גבוה במיוחד, ביצוע פעולות בחסכונות פנסיה וגמל הדורשות לעתים התייעצות עם גורם פיננסי, החלטות אישית בעלות השפעה מיוחדת וכיוצא בזה. במקרה כזה, חשוב מאוד להתייחס למצב בו ממונים מספר מיופי כוח ואלה עשויים להיות חלוקים בדעתם - ללא מנגנון הכרעה במחלוקת תסוכל היכולת להפעיל את ייפוי הכוח ויידרש הליך משפטי בדיוק במקום שבו ייפוי הכוח אמור לפעול כדי למנוע אותו. ניתן לקבוע כי דעתו של אדם ספציפי תהיה זו הקובעת או כי החלטה תתקבל ברוב. כמו כן, ניתן גם לקבוע כי בהתקיים מחלוקת יש להימנע מפעולה מסוימת.

ייפוי הכוח מתמשך ניתן לערוך רק אצל עורך דין אשר עבר הוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. מומלץ לא להסתפק בהסמכה ולעבוד רק עם עורך דין בעל ניסיון רב שנים בתחום החוזים, המקרקעין והליטיגציה, הבקיא בתחום זה, אשר יקפיד על עריכת ייפוי הכוח וההנחיות המקדימות באופן התפור למידותיו של נותן ייפוי הכוח ולא יהיה מבוסס על תבנית בלבד, כפי שעשוי לנהוג עורך דין חסר ניסיון.