על כשרות (או הכשרה) וחופש העיסוק
מאמרים מקצועיים

על כשרות (או הכשרה) וחופש העיסוק

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
04 אפריל 2023
הדפסה
PDF

לא פעם מעסיק משקיע מאמצים נכבדים בהכשרת עובד לצורכי העבודה ולעתים אפילו מדובר במקרים בהם מגיע עובד ללא כל ניסיון או הכרות של התחום ואת מלוא הכשרתו וניסיונו הוא צובר אצל המעסיק, אולם האם עובדה זו מזכה את המעסיק למנוע מהעובד להתחרות בו לאחר סיום ההעסקה?

חופש העיסוק הוכר בישראל כזכות חוקתית אולם מול הזכות של העובד לחופש עיסוק קיימת זכות המעסיק למנוע מהעובד להתחרות בו באמצעות הידע והניסיון היחודיים שצבר אצל המעסיק וזכות הצדדים לחופש ההתקשרות ביניהם וזכותם לקבוע תנאים מסחריים להסכם העבודה, ולכן במקרים מסוימים מכירים בתי הדין בהגבלות עיסוק.

פסק הדין הקלאסי בנושא מגבלות חופש העיסוק הינו פסק הדין בעניין צ'קפוינט נ' רדגארד, בו הבהיר בית הדין הארצי לעבודה שיש לבחון בקפדנות מגבלות על חופש העיסוק של עובד בשל חוסר השוויון בין המעסיק לעובד – אשר הינו הצד החלש אשר הגבלה על זכותו לעבור ממקום אחד למשנהו עשויה לפגוע בזכות להגשמה עצמית. באופן דומה, במקרה שנדון במרץ, 2023, בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הבהיר בית הדין, כי כאשר המעסיק סיפק הכשרה מיוחדת לעובד או העניק לעובד תמורה כספית מפורשת כנגד ההתחייבות לאי תחרות, כשחובת תום הלב וחובת האמון המחוייבת מתוקף תפקידו הפרטני של העובד מחייבת זאת, או כאשר עולה חשש לפגיעה בסוד מסחרי – ייטה בית הדין להכיר בסעיפי הגבלת העיסוק. באותו מקרה דובר בעובד אשר עבד בחברת היי טק כמהנדס תוכנה והתחייב כי לא יעבוד בכל עסק מתחרה במשך תקופת עבודתו בחברה וכן למשך 22 חודשים נוספים מתאריך סיום העסקתו, קבע בית הדין, כי יש לתת תוקף לסעיף המגביל את חופש העיסוק של עובד רק בנסיבות המצדיקות את ההגבלה, מגנות על שני הצדדים ורק ככל שקיימת סבירות להגבלה. באותו מקרה לא החילו את סעיף אי התחרות מאחר שמקום העסקתו החדש של העובד אינו חברה מתחרה והעובד לא הפר את חובת הסודיות.

תשומת הלב שלא כל הכשרה מיוחדת של עובד תצדיק מגבלה על חופש העיסוק. כך, למשל, כשדובר בטייסים אשר נשלחו להכשרה מקצועית יקרה ומיוחדת מטעם המעסיק, חלקה אף מחוץ לישראל, ביצע בית הדין הארצי לעבודה איזון בין האינטרס של הטייסים למצוא אפשרויות להשלמת הכנסה בשל היקף עבודה מצומצם, אשר החברה הייתה מודעת אליו, ובין אינטרס החברה להחזר הוצאה כספית שהוציאה על הכשרת עובדיה ככול שהידע כאמור משמש לטובת צד שלישי. מכיוון שדובר בהכשרה על מטוס ייחודי שלא קיים בחברות אחרות בארץ ולא היה כל יחס בין סכום ההכשרה לבין השתכרות הטייסים נקבע לבסוף שיכולת ההשתכרות של הטייסים גוברת ועל כן לא ניתן היה באותן נסיבות להגביל את חופש העיסוק שלהם.

לאור האמור חשוב למעסיקים להיות מלווים בשוטף בעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני העבודה והתחום המסחרי. לעתים ניתן לעצב את הסכם ההעסקה באופן שבו ההכשרה המיוחדת שעובר העובד תאפשר מגבלה מסוימת על חופש העיסוק ולעתים די בכך שהמעסיק (והעובד) יכירו את המגבלות ויבינו את זכויותיהם כדי שיפעלו בהתאם.