הקלות מיסוי לאור מלחמת אוקטובר 2023
מאמרים מקצועיים

הקלות מיסוי לאור מלחמת אוקטובר 2023

17 אוקטובר 2023
הדפסה
PDF

לקוחות יקרים,

לנוחותכם ריכוז של חלק מהכללים המיוחדים שפורסמו על ידי רשות המסים בנוגע למלחמת אוקטובר, 2023.   ניתן למצוא רשימה מרכזת ומקיפה יותר גם בפרסום של לשכת רואי החשבון מיום 17 אוקטובר, 2023.

מהות ההקלה

נושא

בשלב זה מועד הדיווח התקופתי נדחה לתאריך 26.10.2023.

 

דיווחים תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

דיווח ותשלום הדוח התקופתי למע"מ בלבד לחודש ספטמבר 2023 נדחה עד יום 27.11.2023.

 

דיווחים תקופתיים למע״מ בלבד לחודש ספטמבר 2023 לעוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪.
לחברות, מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.2023 יידחה ליום 30.11.2023

ליחידים, מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.2023 יידחה ליום 31.12.2023

לגבי הצהרות הון, הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 01.09.2023 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום , 31.12.2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר

דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022

 

אישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.09.2023 מוארכים עד 30.11.2023. אישורים על ניכוי מס במקור

 

ייעצרו הליכי האכיפה עד ליום 01.12.2023, למעט מקרים חריגים באישור מיוחד.  תשומת הלב שהפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק עצירת הליכי גביה. הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס
תאגידים רשאים להגיש את הדוח עד יום 31.12.2023 במקום 30.11.2023.

 

הגשת דוח ביטוח לאומי לרבעון השלישי לשנת 2023

 

ניתן לבקש דחייה של עד שלושה חודשים.

 

דחיית תשלומי קרן ההלוואה בהלוואות בערבות מדינה

האמור הוא חלק קטן מההוראות הרלוונטיות ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.