פסקי דין

תח (חי') 62002-05-21 אסותא אשדוד בע"מ נ' האוניה Moraz - חלק 2

02 יוני 2021
הדפסה

מכוחה של האמנה, חייבים מפעילי כלי השיט המפליגים תחת דגלן של המדינות שאמצו אותה, לדאוג, בין היתר, לטיפול רפואי ליורדי הים, על פי סטנדרטים שנקבעו בחלק 4.1 A לאמנה (ולא אצטט אותם כאן, אך ראו נוסח האמנה באתר האינטרנט של ארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם). נקבע, כי יורד הים לא יישא בתשלום עבור השירות הרפואי שיינתן לו.

הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהקצין זכאי לדרוש מאת המשיבה מס' 2 שתכסה את עלות הטיפול הרפואי שקיבל, ועוד יקבל, מאת המבקשת. על כן, גם האמנה שאומצה על ידי פנמה, יוצרת מקור לחובת המשיבה מס' 2 לממן את הוצאות האשפוז לקצין, וזכותו של הקצין לתבוע הוצאות אלה מאת המשיבה מס' 2, אשר הומחתה למבקשת, אף היא לכאורה חוב מובטח לפיי סעיף 41(4) לחוק הספנות (כלי שיט), המקים עילה למעצר האנייה.

ו. מספר הערות לפני סיום

26. כזכור, המשיבות טענו כי אין מקום לעצור את האנייה, משום שנמל אשדוד הוא נמל הבית שלה.

אין אני מקבל טענה זו. משהתברר לכאורה, שחוב האשפוז שהקצין המחה למבקשת הוא חוב שיצר שעבוד ימי, זכאית המבקשת לנקוט בהליך המתאים ביותר מבחינתה, לשם גביית החוב. לעניין זה אין נפקות מהו נמל הבית של האנייה. יתרה מזאת, התכחשותה של המשיבה מס' 2, לחובתה לממן את הטיפול הרפואי, שניתן לימאי שהגיע לישראל על גבי סיפון אנייה המופעלת על ידה, אך מחזקת את הצורך במעצרה של האנייה. מבין השורות אף ניתן להבין, שלטענת המשיבה מס' 2, על המבקשת להפנות את תביעתה לחברת ההשמה באוקראינה, שהפנתה את הקצין לעבודה אצל המשיבה מס' 2. מדוע אפוא שהמבקשת תתרוצץ ברחבי העולם, לחפש את המגיע לה, כאשר הדין מאפשר לה להגיש תביעת חפצא נגד האנייה בה עבד הקצין.

27. בשלב זה לא מצאתי מקום לדון בשאלה, האם קברניט האנייה כרת הסכם עם המבקשת, ויצר בכך קשר חוזי המחייב את המשיבות לשלם למבקשת את דמי האשפוז. טענות הצדדים בעניין זה שמורות להם להמשכו של ההליך.

28. המשיבות טענו, כי מעצר האנייה יגרום לנזקים כבדים, הנובעים מכך שהפלגות מתוכננות תבוטלנה. אף אענה זו אין בידי לקבל, שכן ניתן יהיה לבטל את צו המעצר אם המשיבות תפקדנה סך 800,000 ₪ או ערבות מתאימה, כמקובל במקרים שכאלה.

29. קראתי את חוות דעתו של ד"ר מאיו, שצורפה לתגובתה של המבקשת לתשובת המשיבות. עולה מחוות הדעת, שלפגיעה שהקצין נפגע בעבר מירי, אין כל קשר למחלה בה לקה. עוד עולה מחוות הדעת, שמצבו של הקצין היה קריטי, ונראה רק הטיפול המסור והמקצועי שזכה לקבל מהצוות המסור של בית החולים, הציל את חייו. עם זאת, מבחנה של חוות הדעת יבוא, אם יהיה צורך בכך, בהמשכו של ההליך.

ז. סוף דבר

30. אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א) הנני נעתר לבקשת המבקשת, והנני מורה לעצור את האנייה.

(ב) ניתן יהיה לשחרר את האנייה ממעצרה, אם המשיבות תפקדנה בקופת בית המשפט סך 800,000 (שמונה מאות אלף) ₪, או ערבות בסכות זה, כמקובל בתביעות מסוג זה.

(ג) פקודת מעצר פורמלית תיחתם על ידי בנפרד.

(ד) הנני מחייב את המשיבות, ביחד ולחוד, לשלם למבקשת הוצאות הבקשה, כולל שכ"ט עו"ד ומע"מ, בסכום כולל של 11,700 ₪.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

יצחק כהן, שופט

עמוד הקודם12