אפיק משפטי 211 17.08.2016

אפיק משפטי 211 17.08.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

01 אוגוסט 2016

ניתן לפצות תאגיד על לשון הרע נגדו בלא הוכחת נזק

אדם פרסם על חברה שהיא גורמת לזיהום אויר ותחלואה ובמקרה אחר אדם פרסם מספר פרסומים משמיצים על מוצרים ושירות של חברה להסרת שיער בלייזר...

18 יולי 2016

אי דרישה לממש זכות סירוב ראשונה מהווה ויתור גם אם היה פגם בהליך

בעל מניות בחברה ביקש למכור את מניותיו ולכן שלח לבעל המניות האחר הודעה לפי סעיף זכות הסירוב הראשונה.  מאוחר יותר מכר לא רק את מניותיו אלא גם את כל זכויותיו להחזרי הלוואות מהחברה.  תקנון החברה דרש מתן הודעה על זכות סירוב ראשונה שתכלול את מחיר העסקה...

27 יולי 2016

ניתן לעצור סחורה המפרה זכויות יוצרים גם אם מיועדת לשטחי הרשות הפלסטינית

חברה פלסטינית יבאה מסין לרשות הפלסטינית ממתקים מסוג מרשמלו, שעליהם ציורים של Angry Birds.  הסחורה נעצרה בנמל אשדוד בשל הפרתה את זכויות היוצרים של חברת ROVIO הפינלנדית, בעלי סימן המסחר.  בית המשפט הורה להשמיד את הטובין...

27 יולי 2016

הטלת עיקול על חשבון בנק שלא כדין מהווה לשון הרע

עיריית תל אביב הטילה עיקול על חשבון בנק עסקי של עורכת דין בגין חוב ארנונה של נכס הרשום על שם בן זוגה. העירייה רשמה את עורכת הדין כמחזיקה בנכס רק מעצם היותה נשואה למחזיק ולבעלי הנכס הרשום בטאבו ומבלי להצביע על מקור חוקי המקנה לה אפשרות לפעול כך...

04 אוגוסט 2016

ידוע בציבור זר לא יידרש לותר על אזרחותו הזרה כחלק מההליך המדורג

אזרח זר אשר הוכר כידוע בציבור של אזרח ישראלי השלים את ההליך המדורג לצורך קבלת אזרחות ישראלית. לאחר השלמת ההליך ובטרם קבלת האזרחות דרש משרד הפנים כתנאי למעמד כי הוא יוותר על אזרחותו הזרה, וזאת בניגוד לזוגות נשואים אשר אינם נדרשים לעשות כן...

11 אוגוסט 2016

פגם בערבות שהוגשה עם הצעה במכרז יביא לפסילת ההצעה

מתמודדת במכרז צרפה ערבות בתוקף לתאריך קצר מהנדרש במסמכי המכרז והצעתה נפסלה...

26 יולי 2016

היות הבניין מתוכנן לעבור שיקום תחת תמ"א 38 הוא מידע שיש למסור לשוכר

שוכר נכס תבע פיצויים מבעל הדירה לאחר שהתגלה לו, חצי שנה לאחר חתימת הסכם השכירות, כי החלו הכנות לביצוע עבודות בבניין לצורך פרויקט תמ"א 38 ולאחר שנאלץ לעזוב את הדירה בשל כך. בעל הדירה טען כי האחריות על המתווך שהיה צריך לחשוף המידע...

שיתוף