עדכוני חקיקה ופסיקה

בנק רשאי לסגור חשבון של לקוח שהוכנס ל"רשימה השחורה" האמריקאית

05 ינואר 2020
הדפסה

אזרחית רוסיה, חברה רוסיה ואזרח אמריקאי הגישו תביעה בישראל והנתבעים ביקשו לחייבם בהפקדת ערובה להוצאותיהם כתנאי לניהול ההליך.
בית המשפט דחה את הבקשה להפקדת ערובה. כאשר התובע מתגורר מחוץ לישראל ואין לו נכסים בישראל עשוי הדבר להוות עילה לחיוב בהפקדת ערובה להוצאות. האמנה בדבר סדר הדין האזרחי שנחתמה בהאג ביום 01.03.1954 וישראל הצטרפה אליה ב1968 קובעת שתובע שהוא אזרח אחת המדינות החברות בהאמנה ושמקום מושבו באחת מהן, לא יחויב בעירבון מחמת היותו זר או נטול מקום מושב בישראל, אולם אין הדבר מהווה פטור מערובה אלא רק קביעה שהיות תובע גר במדינת אמנה לא יהווה עילה יחידה לחיובו בערובה. בניגוד לכלל במקרה של תובע אישי, כאשר מדובר בחברה-תובעת חיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הוא החריג ועל החברה להראות איתנות כלכלית כתנאי לאי דרישה ממנה להפקיד ערובה. כאן צורפו מסמכים המראים איתנות כלכלית ועל כן לא חויבו התובעים בהפקדת ערובה.