עדכוני חקיקה ופסיקה

הגבלת מרכז מסחרי שלא להשכיר לעסקים מתחרים היא הסדר כובל חסר תוקף

09 ספטמבר 2019
הדפסה

בין בעל מרכז מסחרי לבין שוכר נכרת הסכם שכירות להפעלת חנות מינימרקט. במסגרת ההסכם ניתנה בלעדיות למפעיל המינימרקט. לאחר 12 שנים, בעל המרכז המסחרי התיר לחנויות נוספות למכור מוצרים שעשויים להתחרות במינימרקט.
בית המשפט קבע כי מדובר בהסדר כובל ולכן דחה את דרישת השוכר לאכוף אותו. במצב בו אחד הצדדים להסכם מגביל את עצמו או את הצד השני, באופן שעלול להפחית את התחרות, מדובר בהסדר כובל שהינו בלתי חוקי ובלתי אכיף. החוק מאפשר לבעל מרכז מסחרי להגביל שוכר מלעסוק בתחומים מסוימים אולם לא יהיה תוקף להסדר בו בעל מרכז מסחרי לא יכול להשכיר נכסים לעסקים מסוימים. כאן, במסגרת הסכם השכירות הוגבלה זכות בעל המרכז המסחרי לאפשר לשוכרים אחרים לפעול בתחום המתחרה במינימרקט ועל כן מדובר בהסדר כובל בלתי חוקי אשר אינו תקף.