עדכוני חקיקה ופסיקה

בית דין בישראל לא יכול למנוע פיטורי עובד על ידי מדינה זרה אך יכול לדון בנושא פיצויים של העובד

12 אפריל 2020
הדפסה