עדכוני חקיקה ופסיקה

סיוע לעסקים בשל משבר הקורונה: פטור מארנונה בהיקף של שלושה חודשים

21 אפריל 2020
הדפסה

בשל המשבר שיצר וירוס הקורונה והצורך במתן סיוע כלכלי לעסקים הותקנו תקנות המעניקות הנחה בארנונה בשיעור של 100% לעסקים לתקופה שמיום 01.03.2020 ועד ליום 31.05.2020. ההנחה תינתן לכלל הנכסים למעט נכסים המוחרגים בתקנה כגון: נכסי מגורים, בנקים, חברות ביטוח, חנויות מזון ועוד. התקנות מאפשרות לרשויות המקומיות להחליט על פי שיקול דעתן להעניק הנחה שנתית בהיקף של 25% וזאת במקום פטור של 100% למשך שלושה חודשים