דברים שנאמרו במסגרת הליך משפטי לא ייחשבו ללשון הרע גם אם נאמרו נגד מי שאינו צד להליך

09 יולי 2020
הדפסה

חברה הגישה תביעה נגד אדם ובמסגרת מסמך שהגיש אותו אדם לבית המשפט רשם דברים משמיצים אודות אשתו של מנהל החברה.
בית המשפט דחה את תביעה האישה וקבע שלא מדובר בלשון הרע, משום שמדובר באמירות שנאמרו תוך כדי הליך משפטי. חוק איסור לשון הרע נותן הגנה מוחלטת לדברים שנאמרו תוך כדי הליך משפטי. ההגנה יוצרת איזון בין הגנה על שמו הטוב של אדם לבין האינטרס הציבורי הרחב לקיומו של הליך משפטי תקין, מבלי שהמעורבים בו יחששו מפני תביעות העלולות להיות מוגשות נגדם בגלל התבטאויות שעלולות להיחשב כפרסום לשון הרע. התנאי היחיד לתחולת ההגנה הוא שהפרסום נעשה תוך כדי הליך ולא בוחנים את תוכן הדברים. כאן, הטענות כי האמירות אינן רלוונטיות להליך המשפטי או כי הן נאמרו כנגד אדם שבכלל לא היה צד להליך הן טענות הנוגעות לתוכן הדברים, כאשר משהדברים נאמרו במסגרת דיון משפטי הם חוסים תחת הגנת החוק.