עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש עובד במידע עסקי סודי לצורך הקמת עסק מתחרה מהווה גזל סוד מסחרי והפרת חובת אמון

31 יולי 2020
הדפסה

מנהל סניף של חברה המספקת שירות של קידום מכירות ושיווק עבור לקוחותיה הקים חברה מתחרה, שידל עובדות של מעסיקתו לשעבר לעבוד איתו ובמהלך מתוכנן העביר אל החברה המתחרה פעילות של לקוחות קיימים.
בית הדין קבע כי על העובדים לשלם פיצוי מכיוון שפעלו בחוסר תום לב וגזלו לקוחות החברה תוך הפרת חובות האמון המוטלות עליהם ותוך שימוש במידע עסקי סודי ובר הגנה של החברה. רשימת ספקים או לקוחות תוכר כסוד מסחרי כאשר היא מחזיקה "ערך מוסף" מלבד קיבוץ שמות הלקוחות או הספקים בענף, בנסיבות בהן נדרש מאמץ מיוחד בגיבושה, ויש יתרון בקבלתה מן המוכן. חובות הנאמנות ותום הלב החלות על העובד הן חובות עצמאיות שקיומן אינו תלוי בתניה חוזית מפורשת בין הצדדים. כאן, המנהל בחברה הכין את הקרקע ובטרם עזיבתו שידל שתי עובדות החברה לבוא לעבוד עמו בחברה החדשה ומתחרה שהקים תמורת תגמול גבוה יותר. כמו כן, למרות שהמנהל היה אחראי על החתמת העובדים על הסכם סודיות והעובדות התחייבו לשמור על סודיות, הם עשו שימוש במידע סודי הנוגע ללקוחות ספציפיים, להתנהלות מולם, לתמורה ולאופן הפעולה המותאמת לאותם לקוחות כדי לגייסם לעבוד עם החברה החדשה ולאחר מכן שיקרו על כך למעסיקתם הקודמת. בשל כך חויבו העובדים לפצות את המעסיקה.