עדכוני חקיקה ופסיקה

מכירת נכס ביום ה-15 לאחר פרסום תכנית משביחה אינה מחויבת בהיטל השבחה בהתאם לתוכנית

12 נובמבר 2020
הדפסה

מוכר דירה בתל אביב נדרש לשלם היטל השבחה בסך של כ 400,000 ש"ח בגין אישורה של תכנית רובע 3.
ועדת הערר לענייני היטל השבחה קיבלה את הערר וקבעה כי במועד מכירת הדירה התוכנית טרם נכנסה לתוקף ולכן אין לחייב את המוכר בהיטל השבחה. לא ניתן להתעלם מהוראות החוק ולשונו הברורה כי תכנית נכנסת לתוקף "בתום" 15 ימים ממועד פרסומה ולא "במהלך" היום ה-15. כאן, התוכנית המשביחה פורסמה ברשומות ביום 09.01.2018 והדירה נמכרה ביום 24.01.2018, כלומר במהלך היום ה15 (היום הראשון לפרסום התוכנית אינו נספר). לכן, במועד כניסתה של התוכנית לתוקף, דהיינו 25.01.2018, לא היה המוכר הבעלים של הדירה ולכן לא ניתן לחייב אותו בהיטל השבחה בגין המכירה.
למען הגילוי המלא, את המוכר בהליך זה ייצג עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'.