עדכוני חקיקה ופסיקה

תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה מחייב עם המשתמש והפרתו מאפשרת חסימת פרופיל משתמש

11 ינואר 2021
הדפסה

פייסבוק חסמה את חשבון המשתמש של פרופסור אמיר חצרוני אשר פרסם תכנים עם ביטויים גזעניים אשר למרות שהם ברוח פרסומים ואמירות רגילות של המפרסם, הוא טען כי היו סאטירה.
בית המשפט קבע, כי פייסבוק הייתה רשאית מכוח ההסכם בין הצדדים לחסום את חשבון המשתמש. תנאי השימוש של פייסבוק וכללי הקהילה שלהם מהווים הסכם מחייב בין הפלטפורמה ובין המשתמשים. פייסבוק אמנם מספקת פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לממש את חופש הביטוי הניתן להם בחוק, אולם היא אינה מחויבת לספק את הפלטפורמה כאמור כאשר מדובר בתכנים אשר עלולים לפגוע במשתמשים אחרים. כך, תנאים וכללים אלה קובעים כי על המשתמשים נאסר לפרסם תוכן המהווה דברי שטנה וכי פייסבוק רשאית להסיר תוכן מפר באופן נקודתי או להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש באופן מלא. על מנת לבחון האם ביטוי מסוים מהווה ביטוי שטנה אין צורך כי יהיה בחובו הסתה לאלימות, אלא שיש לבחון אם הביטוי מכוון כלפי קבוצה או אינדיבידואל המשויך לקבוצה מסוימת ועל יסוד השתייכותו לקבוצה מסוימת, וכן האם הוא מבטא שנאה, עלול לגרום נזק והאם כוונת אומרו היא גרימת נזק. תכנים סאטיריים זוכים להגנה כלשהי ויכולים להימנע מסיווג כתכנים המהווים ביטוי שטנה, אולם לצורך כך נדרש שהמשתמשים האחרים בפלטפורמה יהיו מודעים לכך, בין על ידי ציון מפורש שמדובר בתוכן סאטירי בפרופיל המשתמש ובין על ידי ציון הדבר על התוכן עצמו ופרסום של משנה אידיאולוגית של מפרסם התוכן אינו יכול להיחשב לתוכן סאטירי. כאן, התכנים אשר פרסם המשתמש הינם ביטוי שטנה כיוון שהם כוונו כלפי קבוצות או יחידים על ייסוד שיוכם לקבוצה מסוימת וביטאו באופן ברור שנאה וזלזול תוך שימוש באמירות שאינן מקובלות חברתית. בנוסף, בעוד שהמשתמש ציין בפרופיל שלו כי חלק מהתכנים הינם סאטיריים, הרי שלא נעשתה הבחנה בפוסטים עצמם אילו הם תכנים סאטיריים ואלו אינם והתכנים מביעים באופן ברור עמדות אידיאולוגיות אשר בהן מחזיק המשתמש. בנוסף, עצם העובדה שהפלטפורמה קיבלה דיווחים רבים ממשתמשים שונים לעניין תכניו של המשתמש מצביעה על כך שמשתמשי הפלטפורמה לא ראו את התכנים כסאטיריים אלא כתוכן שטנה. פייסבוק מילאה את חובותיה על פי ההסכם החוזי בין הצדדים באופן הוגן ובלתי שרירותי ונתנה למשתמש התראות חוזרות ונשנות כאשר הסירה פוסטים שלו מהפלטפורמה, אולם המשתמש המשיך והפר את ההסכם על ידי כך שהמשיך לפרסם את התכנים האסורים, ועל כן רשאית הייתה פייסבוק לממש את זכותה מכוח ההסכם בין הצדדים ולחסום את חשבון המשתמש.