עדכוני חקיקה ופסיקה

חתימת אדם על הסכם בשם חברה ללא חותמת לא יוצרת חבות אישית לחובות החברה לפי ההסכם

07 פברואר 2021
הדפסה

משכיר נכס לחברה דרש את תשלום השכירות הן מהחברה, שנכנסה לחדלות פירעון, והן מבעל המניות בה, לרבות מכיוון שחתם על הסכם השכירות בעצמו וללא חותמת החברה.
בית המשפט דחה את התביעה נגד בעל המניות. עצם העובדה שבעל המניות חתם על ההסכם ללא חותמת החברה לא יוצרת אחריות אישית כאשר ברור מנוסח ההסכם שהוא מול החברה ולא מול בעל המניות. השימוש בהליך של הרמת מסך וחיוב בעל מניות בחובות החברה הינו סעד קיצוני ומרחיק לכת, שיש לעשות בו שימוש זהיר ביותר במקרים חריגים ולא כדבר שבשגרה, כיוון שמשמעותו הינה ביטול האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ושינוי בדיעבד של מערך היריבויות המשפטיות. כלי זה יהיה בשימוש במקרים חריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה, או באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה. כאן בעל המניות לא פעל כדי להונות נושים ולהיפך, הזרים כספים לחברה כשנכנסה לחדלות פירעון מתוך מטרה להצילה.