עדכוני חקיקה ופסיקה

עורך דף פייסבוק לאו דווקא אחראי לתגובות פוגעניות שהועלו לדף הפייסבוק

03 מרץ 2021
הדפסה

יושב ראש אגודת הכדורגל של מכבי שעריים טען כי עורכי דף הפייסבוק של הקבוצה חייבים כלפיו בלשון הרע, משום שלא מנעו פרסום תגובות מכפישות ומבישות עליו בדף הפייסבוק, אף שאלה הוסרו לאחר מכן.
בית המשפט קבע כי עורכי דף הפייסבוק של האוהדים אינם אחראים בלשון הרע מכיוון שאין להם שליטה על התוכן המועלה לדף. החוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול להשפיל אדם, לפגוע במשלח ידו, ולבזותו, לרבות בשל גזעו, מוצאו וכיוצא באלה. מעבר לאחריות המפרסם, החוק מטיל אחריות גם על עורך אמצעי תקשורת בעיתונות, בשידורי הרדיו ובטלוויזיה. בשל התמורות במפת התקשורת העולמית, יש להחיל את החוק, בהתאמה, גם על פרסומים ברשת האינטרנט, ובכלל זאת פרסומים בפייסבוק. הטלת האחריות נעשית תוך הבחנה בין סוגי פרסומים ובין סוגים שונים של בעלי תפקידים, לרבות מידת השליטה של בעל התפקיד באתר. בנוסף, נבחן האם עורך אמצעי התקשורת הסיר את התכנים הפוגעניים לבקשת הנפגע. כאן, מידת השליטה של עורכי הדף בטרם הפרסום היא מינימלית והתכנים ממילא הוסרו לאחר מכן לבקשת יושב הראש. לפיכך, אין מקום להטיל עליהם אחריות בגין לשון הרע.