עדכוני חקיקה ופסיקה

חוב אוניה בגין אשפוז של איש צוות עשוי לגרום למעצר האוניה

02 יוני 2021
הדפסה

המרכז הרפואי אסותא באשדוד ביקש להורות על מעצרה של אוניית צובר נושאת דגל פנמה לאחר שהאוניה לא שילמה את ההוצאות הרפואיות בגין טיפול רפואי בקצין המכונות הראשי באוניה.

בית המשפט הימי קיבל את הבקשה וקבע, כי יש להורות על מעצר האוניה שתשוחרר רק כנגד הפקדת ערובה בסך 800,000 ש"ח. בהתאם לדין הישראלי ניתן ליצור שיעבוד ימי על כלי שיט בגין תשלומים הנתבעים על ידי קברניט, אנשי הצוות ואנשים אחרים אשר שירתו בכלי השיט, עקב העסקתם בכלי השיט, על ידי חליפיהם או שאיריהם, הן על פי חוזה, הן כפיצויים בעד נזקים אזרחיים והן בכל דרך אחרת. כאן, הסכם ההעסקה של הקצין קבע, כי על האוניה לממן את הטיפול הרפואי שלו ועל כן המרכז הרפואי נחשב כמי שהקצין המחה אליו את זכותו לתשלום בגין הטיפול הרפואי. כך, חוב האשפוז מזכה את המרכז הרפואי בשיעבוד ימי על האניה באופן שמצדיק מעצר האוניה.