עדכוני חקיקה ופסיקה

גם תאגיד זכאי לפיצוי סטטוטורי בלשון הרע

29 יולי 2021
הדפסה

חברה מתחרה של מגן דוד אדום – תאגיד סטטוטורי לשירותי חרום בישראל, פרסמה הודעות בקבוצות ווטסאפ וגם יצאה בקמפיין בו האשימה את מגן דוד אדום בכך שפעולותיו גורמות למותם של אנשים.

בית המשפט קיבל את תביעת לשון הרע שהגישה מגן דוד אדום. לשון הרע היא דבר שבאופן אובייקטיבי פרסומו עלול להשפיל, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג או לבזות בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו. החוק מאפשר פיצוי ללא צורך בהוכחת נזק ואינו מבחין בין תאגיד ואדם, כך שגם תאגיד זכאי לפיצויים בגין לשון הרע בלא הוכחת נזק ועובדת היות הנפגע תאגיד תובא בחשבון לעניין גובה הפיצוי בלבד. כאן מדובר בלשון הרע אך אין מדובר באדם פרטי הנפגע מלשון הרע אלא בגוף סטטוטורי הנתמך על ידי המדינה והפגיעה מהפרסומים הייתה קטנה. מכיוון שהפרסומים היו פעולה מתוכננת של חברה, גם מנהליה אחראים אישית בלשון הרע.